Yaşlı Kadınlarda Komplikasyonsuz Semptomatik Alt İdrar Yolu Enfeksiyonlarında Antibiyotik Tedavi Sür

Cochrane derleme özeti

Yaşlı kadınlarda İYE tedavisi kaç gün olmalı? 15 RK araştırmanın derlemesi.

İnsanlar, özellikle kadınlar yaşlandıkça, mesane enfeksiyonlarına yatkınlık artar. Yaşlılarda ilaçların advers etki gösterme ihtimali de artar. Günümüze kadar yaşlılarda komplikasyonsuz İYE tedavileri bilimsel kanıta dayanmadan gençlerden daha uzun tutuldu ve advers ilaç reaksiyonu riskiyle birliktelik gösterdi. Üç grup tedavi süresi belirledik: Tek doz, 3-6 gün arası kısa süreli ve 7-14 gün arası uzun süreli. Tek doz, kısa süreli ve uzun süreli antibiyotik tedavilerini kıyaslayan, 1644 yaşlı kadın üzerinde yürütülmüş 15 araştırma bulundu.

Derlememiz, tek doz tedavinin kısa ve uzun süreli tedavilerden daha düşük etki gösterdiğini, ancak hastalar tarafından daha iyi kabul edildiğini gösterdi. Öte yandan daha uzun süreli tedavilerde daha fazla yan etki görüldü. Halen mevcut kanıtlara göre, yaşlı kadınların komplikasyonsuz İYE tedavisinde 3-6 gün arası antibiyotik tedavilerinin yeterli olabilir. Ancak sık kullanılanlardan özel bir antibiyotik tercihi için daha araştırma yapılması gerekiyor.

Arka plan

Yaşlılarda İYE sık görülür. Sistematik olmayan derlemelerin yazarlarının sıklıkla 7-14 gün arası uzun süreli tedaviler önerdiği görülüyor, ancak bu tavsiyeler için kanıtlar belirsizdir.

Amaç

Derlememiz, yaşlı kadınlarda semptomatik alt İYE tedavisinde optimum antibiyotik tedavi süresinin belirlemeyi amaçlıyor.

Araştırma stratejisi

Bilinen araştırmacılar ve ilaç şirketleri ile temasa geçildi, bulunan makalelerin referans listeleri, derlemeler ve kitaplar tarandı, MEDLINE, EMBASE, CINAHL, Healthstar, Popline, Gerolit, Bioethics Line, Cochrane kütüphanesi, Dissertation Abstracts International ve Index to Scientific & Technical Proceedings arşivleri, dil sınırlaması olmadan tarandı.

Seçim kriterleri

Yaşlı kadınlarda komplikasyonsuz İYE’de oral antibiyotikle farklı tedavi sürelerini karşılaştıran tüm RK araştırmalar seçildi. Mümkün olduğunca, daha geniş yaş gruplarında yürütülmüş çalışmalardan bilgi sağladık. Ateşli, yan ağrılı veya komplikasyonlu hastaları, 14 günden uzun süren tedavileri ve koruma araştırmalarını derleme dışı bıraktık

Bilgi toplama ve analiz

İki yazarımız birbirinden bağımsız olarak çalışma kalitesini değerlendirdi ve bilgileri çıkardı. İstatistikler rastgele etki modeli ile analiz edildi ve sonuçlar iki ihtimalli sonuçlarda risk oranı (RO), sürekli sonuçlarda ortalama fark (OF) cinsinden %95 güven aralığı ile birlikte ifade edildi.

Ana sonuçlar

15 araştırma derlendi (n=1644) Üç çalışmada tek doz tedavisi, 3-6 günle, altısında 7-14 günle kıyaslandı. Altı çalışmada da 3-6 günlük tedaviler, 7-14 günlük tedavilerle kıyaslandı. Diğerlerinden daha yeni bir geriatrik çalışma dışında tüm çalışmaların metodolojik kaliteleri düşük bulundu. Tek doz tedavisi ile 3-6 günlük tedavi ve 7-14 günlük arasında ısrarcı İYE açısından kısa vadede (tedaviden sonraki iki hafta içinde) anlamlı fark bulundu (RO sırası ila 2.101 ve 1.93). Ancak uzun vadede ve klinik sonuç beklentilerinde fark bulunmadı. Hastalar tek doz tedavisini uzun süreli tedaviye tercih ettiler (RO 0.73) ancak bu çalışmada farklı antibiyotikler kullanıldı. Kısa ve uzun süreli tedaviler arasında etkinlik farkı görülmedi. Uzun süreli antibiyotik tedavisinde yan etkilerin arttığı sadece bir çalışmada gösterildi.

Yazarların kanaati

Yaşlı kadınlarda komplikasyonsuz İYE tedavisinde kısa süreli antibiyotik kullanımı yeterli olabiliyor, ancak sık kullanılan spesifik antibiyotikler için daha fazla araştırma gerekiyor.

Kaynak

Lutters M, Vogt-Ferrier NB. Antibiotic duration for treating uncomplicated, symptomatic lower urinary tract infections in elderly women. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 3. Art. No.: CD001535. DOI: 10.1002/14651858.CD001535.pub2.

Orijinal özet için: Yaşlı Kadında İYE

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv