Doğumda Ağrı Kesici Olarak Akupunktur Ve Akupressur

Cochrane derleme özeti

Akupunktur ve akupressur doğum esnasında ağrıyı gidermede fayda sağlayabilir ancak daha fazla araştırma gerekli.

Doğum sancısı şiddetli olabilir ve kadının yaşadığı doğum tecrübesini etkileyen gerginlik, anksiyete ve korku bu sancıyı şiddetlendirebilir. Bir çok kadın doğumu ağrı giderme için ilaç kullanma ya da invazif metotlar kullanmadan yapmak istiyor ve ağrı giderici olarak alternatif metotlara yöneliyor. Toplam 2986 kadına ait bilgileri raporlayan 13 araştırmanın derlemesinde akupunktur ya da akupressurun doğum ağrısını gidermede fayda sağlayabildiği bulundu. Tek tek ya da sınırlı sayıda araştırmada daha düşük şiddette ağrı, ağrı kesici tedaviden daha fazla tatmin ve analjezik kullanımında, plaseboya veya olağan bakıma kıyasla azalma bildirildi. Akupressur ağrı şiddetini de azalttı.

Akupunkturda vücuttaki enerji dengesizliğini düzeltmek için, değişik vücut kısımlarına ince iğneler sokulur. Araştırmaların çoğunluğunda bu müdahale kişiselleştirilmiş olarak (6 araştırma) veya standart akupunktur noktalarına uygulandı ancak uyarma şekli, iğne süresi, kullanılan nokta sayısı, iğne derinliği ve araştırma sürelerinde geniş değişkenlik vardı.

Kaynak

Smith CA, Collins CT, Crowther CA, Levett KM. Acupuncture or acupressure for pain management in labour. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 7. Art. No.: CD009232. DOI: 10.1002/14651858.CD009232

Orijinal özet için: Doğum Sancısında Akupunktur

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv