ALS ya da Motor Nöron Hastalığında Antioksidan Tedavisi

Antioksidanlar etkisiz, kanıt yok. 10 araştırmanın derlemesi.

Cochrane derleme özeti

Motor nöron hastalığı da olarak bilinen ve ilerleyici maluliyetle seyreden ve sonunda öldürücü olan amyotrofik lateral skleroz (ALS) hastalığının şifası yoktur. Vitamin C, E, selegilin, selenyum, metiyonin, asetilsistein ve koenzim Q; muhtemel tedavi olarak önerilmiş, bazıları ALS hastalarını tedavi eden hekimlerce rutin olarak önerilmektedir. Bu güncellenmiş derlemede, 1015 hasta üzerinde yürütülmüş 10 araştırmanın sonuçları bir araya getirildi. Bu medikasyonların kullanımını desteklemek için iyi dizayn edilmiş RK araştırma kanıtı bulamadık. Bu derlemede belirlenebilen antioksidan araştırmalarının genel olarak metodolojik kaliteleri ve istatistiksel güçleri düşük bulundu. Ancak antioksidanların genellikle iyi tolere edildiği ve ciddi yan etki olmadığı görüldü.

Arka plan

ALS’de ilerlemeye serbest radikal birikimi ve oksidatif stresin katkıda bulunduğu önermesi bulunuyor. Bir seri antioksidan ilaç araştırılmış bulunuyor

Amaç

ALS hastalarında antioksidan tedavisinin etkilerini değerlendirmek amaçlandı.

Araştırma stratejisi

Cochrane Nöromüsküler Grup Uzmanlık Kayıtları (11 Mayıs 2010), CENTRAL, MEDLINE ve EMBASE tarandı.

Seçim kriterleri

Tüm randomize ve yarı randomize kontrollü çalışmalar arandı.

Bilgi toplama ve analiz

Yazarlar seçim kriterlerini bağımsız olarak uyguladılar ve çalışmaları değerlendirdiler, iki yazar bilgileri bağımsız olarak çıkardı.

Ana sonuçlar

Sadece iki çalışmada önceden belirlenmiş bir sonuç beklentisinin (12. ayda sürvi) araştırıldığı görüldü. Ancak dört çalışmada meta analiz için uygun bilgiler bulundu.

Tek tek çalışmalarda; günde 500 mg vitamin E 2×1; günde 1 g vitamin E 5×1; günde 50 mg/kg asetilsistein SC infüzyonla; L_metiyonin 2 g/vitamin E 400 IU ve selenyum 0.03 mg kombinasyonu 3×1 ve son olarak günde 1800 mg ve 2700 mg koenzim Q tedavileri ile anlamlı bir etki gösterilemediği anlaşıldı.

Tüm antioksiadanların kombinasyonunun meta analizinde primer sonuç beklentilerinde anlamlı etki görülmedi. Sekonder sonuç beklentilerinde de anlamlı sonuç alınamadı. Antioksidanlar genel olarak iyi tolere edildi, ciddi yan etki görülmedi.

Yazarların kanaati

Antioksidanların tek tek veya genel olarak değerlendirilmesinde, etkinliğine dair yetersiz kanıt bulunuyor. Sadece bir çalışmada hafif bir pozitif etki bildirildi, ancak bizim analizimiz bunu destekleyici sonuç vermedi. Eğer gelecekte çalışma yapılacaksa, örnek büyüklüğü, sonuç beklentileri ve araştırma sürelerine büyük dikkat sarf edilmelidir. C ve E vitaminlerinin yüksek tolerans ve güvenliği ve ucuz maliyeti, bunların hekimler ve halk tarafından kullanılmaya devam edilmesini açıklıyor. Klinik kullanımını destekleyecek ciddi bir klinik araştırma kanıtı olmamasına rağmen net bir kontrendikasyon bulunmuyor

Kaynak

Orrell RW, Lane RJM, Ross M. Antioxidant treatment for amyotrophic lateral sclerosis or motor neuron disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 1. Art. No.: CD002829. DOI: 10.1002/14651858.CD002829.pub4

Orijinal özet için: ALS’de Antioksidan Tedavi

Son Paylaşımlar
Arşiv