Hipertansiyon JNC 7 Raporu. Özet 22

Kan basıncını etkileyen ilaçlar ve diğer ajanlar / Alkol / NANSAID‘ler

Reçeteye yazılan çok sayıda ilaç, tezgah üstü ajanlar ve bitkisel suplementler kan basıncını etkileyebilir ve tedavi gören hastalarda KB kontrolünü komplike edebilir. Bundan dolayı, hastanın hikâyesinde bu ilaçların sorgulanması ile TA yükselmesine katkıda bulunan sekonder bir neden olarak belirlenebilir. Bu teşhis, potansiyel olarak zararlı olabilecek testlerin gereksiz yere yapılmasını önleyebilir.

Aşağıdaki durumlarda, bir hastada kan basıncını etkileyen ilaç kullanımından şüphelenmek gerekir:

  1. Önceleri güzelce kontrol edilmekte olan HT’de kontrol kaybı,

  2. Komorbidite (özellikle osteoartrit) varlığı,

  3. Ek ilaç kullanımına dair biyokimyasal deliller (Örneğin NSAID’lerle serum potasyum ya da kreatinininde yükselme) ve

  4. Atipik HT ( göğüs ağrısı ve muhtemel kokain kullanımına eşlik eden EKG bulguları ile gelen genç bir hastada şiddetli fakat geçici HT).

Tabloda kan basıncını değiştirebilen bu ajanların bir listesi bulunuyor. Bunlar, tansiyonu farklı yollarla etkileyebilir. Sodyum dengesini etkileyebilir, adrenerjik nöral aktiviteyi artırabilir ya da parasempatik nöral aktiviteyi baskılayabilir, vazoaktif hormonların üretim, salgılanma ya da etkinliğini değiştirebilir; vasküler endotelyum veya düz kasları doğrudan etkileyebilir.

Alkol

Mütevazı miktarda alkol tüketimi (eg. Günde 30 gramın altında etanol ya da yaklaşık iki içki) genellikle TA yükselmesi ile birliktelik göstermez. Bunu aşan miktarlar, KB üzerine hem hipertansif hem de normotansif kişilerde, doza bağlı bir etki gösterir. Ayaktan kan basıncı izleme yönteminin kullanılması, alkolün TA üzerine bifazik etkisini ortaya çıkardı ki bu da TA ölçüm zamanının önemini gösteriyor. Büyük miktarda alkol alımı (30 g üzerinde), alım sonrası ilk 4 saatte tansiyonu düşürebilir. Yaklaşık 10-15 saat sonra (belki de hasta muayenehanede görüldüğünde ya da alkol alımının kesilmesinden sonraki saatlerde acil odasında), TA yükselmesi görülebilir. Bu durum, alkolün TA üzerindeki etkisi hakkında literatürde bildirilen çelişkileri açıklayabilir. Alkolün kan basıncına etki mekanizmaları netleşmiş değildir ama baskın olarak sempatik nöral aktivasyondan kaynaklanır görünüyor. Ayrıca kortizol ve sellüler

kalsiyum konsatrasyonları da bir rol oynayabilir.

Non-aspirin NSAID’ler (NANSAID)

Bunlar hipertansif hastaların en sık tükettiği medikasyon gruplarından birini oluşturur. NANSAID’ler arasında, indometazin gibi eski ilaçlar en yoğun araştırılmış olanlardır. TA cevapları, NANSAID sınıfı içinde değişkenlik gösterir; ancak TA yükselmelerine sıklıkla periferik ödem ve kilo alımı eşlik eder, bu da PGE2 gibi natriüretik prostaglandinlerin kaybı ile birlikte görülen bir tuz retansiyonu mekanizmasını destekler.

Bazı prostaglandinlerin iyi belgelenmiş vazodilatör etkisinin azalması da bir diğer mekanizmadır. COX-2 inhibitörleri de TA yükselmesine neden olabilir.

Yakınlarda, HT’leri ACEI veya ARB’lerle tedavi edilen osteoartritli tip 2 diyabetik hastalarda; selekoksib, rofekoksib ve naproksen’in 24-saatlik KB üzerine etkisini değerlendiren bir çift-kör randomize araştırma yapıldı. Oeteoartrit tedavisinde etkili eşdeğer dozlarda rofekoksib ile hastaların 24 saatlik ortalama sistolik kan basıncında belirgin artış indüklendi.

Böylece mevcut bilgiler, diyabetik hastalarda bazı NSAID’ler ve COX2 inhibitörlerinin TA kontrolü üzerine stabiliteyi bozucu etkisi olabileceğini düşündürüyor. Diyabetik hastalar sıklıkla yaşlı ve obes olduğu, hem obesite hem de yaşlanma diyabet gibi osteoartrite de yatkınlık yarattığı için bu önemli bir konudur.

Kaynak

Chobanian A V, Bakris G L, Black H R, Cushman W C, Green L A, Izzo J L Jr, Jones D W, Materson B J, Oparil S, Wright J T Jr, Roccella E J; Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. National Heart, Lung, and Blood Institute; National High Blood Pressure Education Program Coordinating Committee.Seventh report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. Hypertension 2003 Dec;42(6):1206-52. Epub 2003 Dec 1.

Orijinal yazı için: JNC 7

Son Paylaşımlar