Vasküler Demans Tedavisinde Akupunktur

Cochrane derleme özeti

Akupunkturun vasküler demansı olan hastaların tedavisinde bir etkisi olup olmadığına dair rendomize kontrollü araştırmalardan sağlanan kanıt bulunmuyor. Vasküler demans tedavisinde akupunktur kullanılır ancak bu tedaviyi plaseboya karşı kıyaslayan randomize kontrollü araştırma bulunamadığından etkinlik ve güvenliğini analiz edemiyoruz. Vasküler bunamalı hastalarda akupunktur kullanımıyla ilgili rendomize ve plasebo kontrollü araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Peng W, Wang Y, Zhang Y, Liang CM. Acupuncture for vascular dementia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 2. Art. No.: CD004987. DOI: 10.1002/14651858.CD004987.pub2

Orijinal Özet için: Vasküler Demansta Akupunktur

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv