Uykusuzluk İçin Akupunktur

Cochrane derleme özeti

Birçok insanda uykusuzluğa karşı konvansiyonel ilaç dışı ve ilaçla tedaviler etkili olmakla beraber akupunktur gibi alternatif tedaviler yaygın olarak kullanılıyor. Bu derleme uykusuzluk tedavisinde akupunkturun etkinlik ve güvenliğini anlamak amacıyla yürütüldü. Derleme kriterlerine uyan, toplam 2293 katılımcı ile yürütülmüş 33 randomize kontrollü araştırma bulundu. Tüm çalışmaları kayırma hatası riski yüksek olarak değerlendirdik. Katılımcı tipi, akupunktur tedavileri ve kullanılan uyku sonuç ölçütleri farklıydı ve güvenilir kararlar çıkarabilmemizi sınırladı. Akupunkturun etkinlik ve güvenliği hakkında bizi aydınlatacak yüksek kalitede kanıt eksikliği var.

Kaynak

Cheuk DKL, Yeung W-F, Chung K, Wong V. Acupuncture for insomnia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 9. Art. No.: CD005472. DOI: 10.1002/14651858.CD005472.pub3

Orijinal özet için: Uykusuzlukta Akupunktur

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv