Şizofrenide Akupunktur

Cochrane derleme özeti

Çin’de ve Uzak Doğuda özellikle Kore ve Japonya’da akupunktur veya Geleneksel Çin Tıbbı 2000 yıldan fazladır uygulanmakla beraber Batı’da fiziksel ya da ruhsal durumların tedavisinde nispeten yenidir. Akupunkturda vücudun spesifik noktalarını uyarmak için cilde iğneler sokulur. Amaç vücudun denge ve uyumunu sağlamaktır.

Şizofreni ciddi bir ruh hastalığıdır, olağan olarak anti-psikotik ilaçlarla tedavi edilir. Ancak bu ilaçlar etkili olmasına rağmen yen etkileri (uyuklama, kilo alımı ve hatta ağızdan salya akıntısı). Akupunkturun insanlarda çok az olumsuz etkiye neden olduğu gösterildi ve sosyal açıdan daha kabul edilebilir bir tedavi olup ruh sağlığı problemleri olan insanlarca daha kolay tolere edilebilir. Akupunktur ilaçlardan daha ucuz da olabilir ve bu suretle kişinin ve sağlık sunucusunun masrafları azalır.

Bu derlemede şizofrenili hastalarda tedavi olarak çeşitli tipte akupunktur tedavilerinin etkinliği incelendi. Yapılan çalışmalar için 2012 yılında bir tarama güncellemesi yapıldı ve 30 randomize kontrollü araştırma bulundu. Çalışmalarda antipsikotik alan katılımcılar ek akupunktur tedavisi veya olağan bakım gruplarına randomize edildi.

Bazı çalışmalar anti-psikotiklerle ilaçla kombine akupunktur lehinde olmakla beraber sağlanabilen bilgi küçük miktarda olup derleme yazarlarınca çok düşük veya düşük kalitede olarak değerlendirildi ve tam olarak kanıtlanabilir ve geçerli değil. Anti-psikotik ilaçlar akupunkturla kombine edildiğinde depresyon azaldı ancak yine bu bulgu da az miktarda araştırmadan sağlandı ve doğru olduğu net olarak gösterilemiyor. Derlememizde ruh sağlığı olan hastalar, politika oluşturanlar ve sağlık profesyonellerinin, akupunkturun -varsa- potansiyel faydalarını belgelemek için çok daha iyi kanıtlara ihtiyacı olduğu kararına varıldı.

Bu, akupunkturun insanlara faydalı olup olmadığı ya da anti-psikotik ilaçlardan daha faydalı olup olmadığı sorusunun cevapsız kaldığı anlamına gelir. Ruh sağlığı problemleri olan insanlarda akupunkturun faydalı ya da zararlı olduğunu belirlemek için yeterli bilgi bulunmuyor.

Kaynak

Shen X, Xia J, Adams CE. Acupuncture for schizophrenia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 10. Art. No.: CD005475. DOI: 10.1002/14651858.CD005475.pub2

Orijinal özet için: Şizofrenide Akupunktur

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar