Meme Kanserinde Erken Tanı İçin Kendi Kendine Düzenli Meme Muayenesi Veya Klinikte Muayene

Kendi kendine elle muayene ve muayene yapılmaması arasında mortalite açısından fark yok, muayene grubunda selim sonuçlu biyopsiler iki kata yakın.

Cochrane derleme özeti

Meme kanseri, kadınlarda kanser morbidite ve mortalitesinin önemli bir nedenidir. Uzun yıllar boyunca, meme kanserinden ölüm riskini azaltmak için erken aşamada teşhise yönelik tarama yöntemleri olarak, kendi kendine meme muayenesi veya hemşire ya da doktor tarafından yapılan klinik muayene teşvik edildi. Bu derlemede, bu yöntemleri değerlendiren iyi düzenlenmiş araştırma çalışmaları arandı ve kendi kendine muayeneyi, müdahale yapılmaması ile karşılaştıran, 388 535 kadın üzerinde yürütülmüş iki büyük çalışma bulundu.

Araştırmalardan sağlanan bilgilerin gözden geçirilmesi sonucunda, tarama muayenelerinden meme kanseri mortalitesinde iyileşme anlamında sağlanan bir fayda bulunamadı. Araştırmalar, kendi kendine muayene için randomize edilen kadınlarda meme biyopsisi uygulamasının hemen hemen iki kat olduğunu gösterdi. Müdahale grubunda 3406, kontrol grubunda 1856 biyopsi uygulandı.

Klinik muayene ile kendi kendine muayeneyi kombine eden, bulunabilen tek geniş toplum bazlı çalışma bitirilemedi. İzleme döneminde kompliyansın düşük olması nedeni ile bırakılan bu çalışmadan bilgi sağlanamadı.

Bazı kadınlar kendi kendini muayeneye devam edecektir ya da tekniği öğrenmek isteyecektir. İki majör çalışmadan destekleyen kanıt sağlanamamasının, aydınlatılmış bir karar verebilmeleri için bu kadınlarla tartışılmasını öneriyoruz. Ancak kadınların memede görülebilecek değişimlerden haberdar olması gerekir. Bu nedenle kadınların memelerinde kanser olabilecek her hangi bir değişim fark etmeleri halinde tıbbi yardıma başvurmaya teşvik edilmeleri gerekir.

Arka plan

Uzun yıllar boyunca, meme kanserinden ölüm riskini azaltmak için erken aşamada teşhise yönelik tarama yöntemleri olarak, kendi kendine meme muayenesi veya hemşire ya da doktor tarafından yapılan klinik muayene teşvik edildi. Muhtemel fayda ve zararları belirlenmemiştir.

Amaç

Memelerin kendi kendini düzenli muayenesi ve klinik veya klinik muayenesinin meme kanseri mortalite ve morbiditesini azaltıp azaltmadığını belirlemek.

Araştırma stratejisi

Cochrane Meme Kanseri Özelleştirilmiş Kayıtları, Cochrane Kütüphanesi ve PubMed tarandı (2007).

Seçim kriterleri

Küme randomize çalışmalar dâhil randomize kontrollü araştırmalar seçildi.

Bilgi toplama ve analiz

Yazarlar hangi çalışmaların seçime uygun olduğuna araştırma metodlarını birbirinden bağımsız olarak inceleyerek karar verdiler. Anlaşmazlıklar tartışma ile çözüldü. Sabit etki modeli kullanılarak %95 GA ile birlikte intention-to-treat analizi yapıldı.

Ana sonuçlar

Rusya ve Şanghay’dan, kendi kendini muayene ile müdahale yapılmamasının etkilerini karşılaştıran, iki büyük toplum bazlı çalışma derlendi. Gruplar arasında meme kanseri mortalitesi açısından anlamlı fark görülmedi (RR 1.05, %95 GA 0.90-1.24). Rusya’da, kendi kendine muayene yapan grupta, kontrole göre daha fazla kanser bulundu (RR 1.24, %95 GA 1.09-1.41). Shanghai grubunda böyle bir fark görülmedi (RR 0.97, %95 GA 0.88-1.06). Tarama gruplarında “selim” sonucu veren 3406 biyopsi yapılırken kontrol gruplarında 1856 biyopsi yapıldı (RR 1.88, %95 GA 1.77-1.99).

Klinik muayene ile kendi kendine muayeneyi kombine eden, bulunabilen toplum bazlı geniş bir çalışma da seçildi. Ancak kompliyansın düşük olması nedeni ile bu çalışma yarıda kaldı ve karara dâhil edilemedi.

Yazarların kanaati

Büyük çalışmalardan sağlanan bilgiler, kendi kendine meme muayenesinden sağlanan bir fayda düşündürmüyor, ancak biyopsilerin ve belirlenen selim lezyon sayısının artması anlamında bir fazladan zarar getiriyor. Halen kendi kendine meme muayenesi ya da fizik muayene ile tarama tavsiye edilemez.

Kaynak

Kösters JP, Gøtzsche PC. Regular self-examination or clinical examination for early detection of breast cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 2. Art. No.: CD003373. DOI: 10.1002/14651858.CD003373.

Orijinal özet için: Kendi Kendine Meme Muayenesi

Yorumlar

1. Ersan Taşcı

11 Temmuz 2012, 17:51

Bu derlemenin sonucu kabul edilemez. Yetersiz deliller ve çalışma sonuçlarıyla bu kararı doğru bulmuyorum. Ben hastalarıma anlatmaya ve teşvik etmeye devam edeceğim.

2. admin

12 Temmuz 2012, 03:31

Ersan Bey Merhabalar. Daha önce yayınlandı, kanıtlara göre mamografinin yararı var, ama yararın boyutu net olarak belli değil, bazı zararları da var. (Mamografi İle Göğüs Kanseri Taraması. 2008). Şimdi el muayenesinin de mortaliteyi değiştirmediğini söylüyoruz. O zaman ne yapacağız? Kanserde erken teşhisin değeri yok mu? Hiç aklında yokken “hele kendimi bir muayene edeyim” diyen kadının eline bir kitle gelirse, biyopsi (+) ve postop patoloji (+) gelirse bu kadın bu sonuçtan yarar sağlamaz mı? Ya da muayeneyi hiç yapmasa, kitle göze görünür ya da cilde kadar yayılmış olsa, sonuç ilk durumdan daha kötü olmaz mı? Bu ikinci soruya “evet, olur” dersek, morbidite ve mortalitenin azalmış olması beklenir; en azından hastanın ilk durumdan daha uzun yaşaması beklenir. Çalışmada da zaten, “kadının memedeki değişimler hakkında bilgili olması”, “kitle yakalayan kadının tıbbi yardıma baş vurmaya teşviki” öneriliyor. Muayene yapmadan nasıl farkedecek? Bence bu “muayeneye devam” anlamına geliyor. (Metinde bu cümlelerin altını çizmeyi ihmal etmişim, şimdi çizdim.) “Meme muayenesi tavsiye edilemez” sözünü,”kanıta dayalı olarak böyle bir tavsiyede bulunulamaz” olarak anlamak gerektiğini düşünüyorum. “Muayene yapmayın” demek de bir kanıta dayanmıyor. Sonuçta hekim hasta ilişkisinde hekim karar vermede yalnızdır. Bu nedenle kuvvetli kanıtın olmadığı yerde zayıf kanıta, kanıt bulamadığı yerde kendi bilgi ve deneyimine dayanarak karar vermelidir. Hele bizdeki gibi, ulusal çapta sorumluluk üstlenecek bilimsel araştırma, tavsiye ve rehberlik kurumlarının olmadığı bir ülkede hekim hepten yalnız. Üniversiteler ne işe yarar, kendi kendilerine kımıldayıp, kurullar oluşturup 1. basamağa, yani eski öğrencilerine tavsiyede bulunan, sorumluluk paylaşan var mı? Var da biz mi duymuyoruz?

Bu kanıtsızlıkların altında başka nedenler de olabilir. Yasal korkular cerrahı da biyopsiye ya da ameliyata zorluyor olabilir. Yine bunun da nedeni ulusal politika eksikliği ve üniversitelerin, devletin sorumluluğu paylaşmaması ya da yeterince paylaşmaması olabilir. Ya da belki çalışmalarda sonuç beklentisi olarak yaşam sürelerinin uzayıp uzamadığı araştırılmamış olabilir. Eğer yaşam süresinde uzama varsa bu da bir kazanımdır. Bu nedenlerle ben de hastalarımı öncelik mamografide olmak üzere el muayenesine de teşvik ediyorum. Ama kanıtları da göz önünde tutuyorum. Yazacak çok şey var, bitmez bu konular. Selamlar.

Son Paylaşımlar
Arşiv