Akut Böbrek Hasarında Sodyum Bikarbonat Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Akut böbrek hasarı, böbrek sağlığıyla ilgili olmayan problemler için tedavi gereken hastalarda sıklıkla bulunabilen olağan bir problemdir. Böbrek sağlığının bozulması, kanda normalden fazla asit bulunmasına (asidoz) neden olur ki bu da başlı başına zarara neden olur.

Asidozlu hastaların tedavisinde bir strateji olarak, asidin etkilerine karşı eylem yapan veya etkisini nötralize eden, alkali solüsyonlar vermek önerilir. Normalde kullanılan alkali solüsyon, sodyum bikarbonattır.

Böbrek yetmezliği olan hastalara, sodyum bikarbonat vermenin fayda ve zararları hakkındaki kanıtlar için tıbbi literatürü araştırdık. Bu hastalara sodyum bikarbonat vermenin fayda ve zararlarını değerlendiren bir randomize kontrollü araştırma bulamadık.

Buna dayanarak böbrek problemi olan hastalarda sodyum bikarbonat kullanımı yönünde ya da karşısında tavsiye yapamıyoruz. Bu soruya cevap aramak için randomize kontrollü araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Hewitt J, Uniacke M, Hansi NK, Venkat-Raman G, McCarthy K. Sodium bicarbonate supplements for treating acute kidney injury. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 6. Art. No.: CD009204. DOI: 10.1002/14651858.CD009204.pub2

Orijinal özet için: Böbrek Yetmezliğinde Sodyum Bikarbonat

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar