Akut Böbrek Hasarında Tidal Periton Diyalizi

Cochrane derleme özeti

Akut böbrek hasarı (ABH) de böbreğin filtrasyonunda ani bir düşme olur ve hastanın idrar çıkışı azalır ya da durur. Klinik olarak serum kreatininde artış ve glomerüler filtrasyon hızında azalma görülür. ABH hastalarında böbrek replasman tedavisi gerekir. Halen ABH hastalarının çoğu için evrensel kabul görmüş bir diyaliz şekli bulunmuyor. Daha az kalp ve akciğer problemine yol açtığı ve hastaya pıhtılaşma önleyici ilaç verilmesi gerekmediği için, periton diyalizi tercih edilir. Tidal periton diyalizi (TPD) diyaliz sıvısını periton boşluğuna dolduran ve drene eden otomatik bir süreçtir, ancak ayarlanmış bir kısım sıvıyı içerde bırakır ve periton tamamen boşalmaz.

ABH olan hastalarda TPD’yi diğer diyaliz formlarına karşı kıyaslayan randomize kontrollü araştırma kanıtlarını aradık. Toplam 87 katılımcıyla yapılmış sadece 1 randomize kontrollü araştırma bulundu. Çalışmada TPD, sürekli dengeleyici periton diyaliziyle (SDPD) kıyaslandı ve TPD ile, CEPD’ye göre daha kısa zamanda daha yüksek çözünür madde klirensi ve daha büyük protein kaybı olduğunu gösterdi. Ancak çalışmada, ne hastaların böbrek işlevini ne kadar iyi geri kazandığı ne de ölen hasta olup olmadığı raporlanmadı.

ABH olan hastalarda TPD’nin diğer PD tiplerine kıyasla daha iyi ya da kötü olduğunu belirleyebilmek için yetersiz kanıt bulunuyor.

Kaynak

Jiang L, Zeng R, Yang K, Mi DH, Tian JH, Ma B, Liu Y. Tidal versus other forms of peritoneal dialysis for acute kidney injury. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 6. Art. No.: CD007016. DOI: 10.1002/14651858.CD007016.pub2

Orijinal özet için: Tidal Periton Diyalizi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv