Akut Myeloid Lösemi Hastalarının Destekleyici Bakımında Koloni Uyarıcı Faktörlerin Kullanımı

Cochrane derleme özeti

Akut myeloid lösemi (AML) agresif ve nadir görülen bir kan kanseri olup, enfeksiyonlar ve kanamayla ortaya çıkar, mortalite oranı yüksektir. Yoğun kemoterapiyle hemen tedavi ve bazen kemik iliği nakli de gerekir. Yoğun kemoterapi kandaki lökosit sayısını azalttığı ve bağışıklık sistemini engellediğinden AML’de enfeksiyonlar önemli bir ölüm nedenidir. Lökosit sayısını artırmak için koloni uyarıcı faktörler (KUF) verilerek bunun enfeksiyon oranını düşürmesi beklenir. Ancak bu tedavinin hastalıkla ilgili, remisyon başarısı ya da nüks oranı gibi başka sonuç ölçütlerine bir ters etkisinin olup olmadığı belirsiz. En önemlisi, kullanımlarının AML hastalarında sürviyi etkileyip etkilemediği bilinmiyor. Bu nedenle, KUF’ların hastalık ve enfeksiyonla ilgili sonuç ölçütlerine etkisini değerlendirmek için bu sistematik derlemeyi yaptık.

Derlememiz, AML hastalarında kemoterapiye KUF eklemenini ne genel sürviyi ne de hastalıkta remisyon sağlama veya nüks oranını etkilemediğini gösterdi. Önemlisi, bu popülasyonda enfeksiyon oranını da etkilemedi. AML hastalarına rutin olarak kemoterapiden sonra KUF verilmemesi gerektiği sonucuna vardık. Ancak bu tedavinin ferdi temelde verilmesi düşünülebilir.

Kaynak

Gurion R, Belnik-Plitman Y, Gafter-Gvili A, Paul M, Vidal L, Ben-Bassat I, Shpilberg O, Raanani P. Colony-stimulating factors for prevention and treatment of infectious complications in patients with acute myelogenous leukemia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 6. Art. No.: CD008238. DOI: 10.1002/14651858.CD008238.pub3

Orijinal özet için: Akut Miyeloid Lösemide Koloni Uyarıcı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv