Gastro-İntestinal Endoskopide Sanal Gerçeklik Eğitimi

Cochrane derleme özeti

Geleneksel olarak, asistanlar endoskopi yapmayı, klinik ortamda ve eğitimli bir endoskopistin denetimi altında öğrenir. Bilgisayarlı sanal gerçeklik simülatörleri, öğrencileri risksiz bir ortamda becerilerini geliştirmek için fırsat sağladı.

Bu derleme, sanal geçeklik simülasyonu eğitiminin eski hasta esaslı endoskopi eğitimine bir alternatif ya da takviye olup olamayacağını belirlemek için yapıldı. Mevcut tecrübesi az olan ya da hiç olmayan öğrencilerde, sanal gerçeklikle endoskopi eğitimini, herhangi bir endoskopi eğitimi şekline karşı kıyaslayan randomize çalışmaları aradık. Toplam 278 katılımcıyla yapılan 13 araştırmayı derledik. Biri hariç tümünde de kayırma hatası riski yüksekti.

Eğitim verilmemesine kıyasla simülasyon esaslı eğitimi, öğrencilere genel olarak; kompozit yeterlilik skorunda, prosedürleri bağımsız olarak yapabilme yetisinde, bir görevi bitirebilme süresinde, endoskop giriş derinliğinde, genel performans notunda, hasta sayısında ve mukozal görüntülemede bir avantaj sağladı. Simülasyon esaslı eğitimin, geleneksel hasta başı eğitime kıyasla fayda sağladığına dair kesin kanıt bulunmadı, ancak veriler sınırlıydı.

Bu derlemenin sonuçları, sanal gerçeklikle endoskopi eğitiminin, tecrübesi az ya da hiç olmayan öğrenciler için, geleneksel endoskopi eğitimine takviye olarak kullanılabileceğini gösteriyor.

Kaynak

Walsh CM, Sherlock ME, Ling SC, Carnahan H. Virtual reality simulation training forhealthprofessionstrainees in gastrointestinalendoscopy. Cochrane Database of SystematicReviews 2012, Issue 6. Art. No.: CD008237. DOI: 10.1002/14651858.CD008237.pub2

Orijinal özet için: Endoskopi Simülasyonu

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar