Down Taramaları: İkinci Üç Ayda Serum Testleri

Cochrane derleme özeti

Yazarların kararı

İki ya da daha fazla markeri anne yaşıyla kombine eden testler, tek marker kullananlardan anlamlı derecede daha duyarlı. 4 ya da fazla testi kombine etmenin ya da inhibin eklemenin istatistiksel anlamlı bir iyileşme gösterdiği ispatlanmadı. 35 yaş üstü kadınlardaki düşük test performansını ve değişken gebelik kayıplarının çalışma bulgularına etkisini araştırmak için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Alldred SK, Deeks JJ, Guo B, Neilson JP, Alfirevic Z. Second trimester serum tests for Down's Syndrome screening. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 6. Art. No.: CD009925. DOI: 10.1002/14651858.CD009925

Orijinal özet için: Down İçin Serum Testleri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv