Hipertansiyon JNC 7 Raporu. Özet 23

HT kontrolünü geliştirmek

Tedaviye sadakatle ilgili konular

Davranış bilimsel modeller, en dikkatli hekim tarafından yazılan en etkili tedavinin bile tansiyonu sadece; eğer hasta ilacı, sağlıklı bir yaşam tarzı kurma ve sürdürmeye yönelik olarak almaya motive ise kontrol edebileceğini düşündürüyor. Eğer hastanın hekimi ile ilgili tecrübesi pozitif ve hekimine güveni varsa, iyi bir motivasyon sağlanabilir. Daha iyi iletişim, sonuçları da iyileştirir. Empati güven yaratır ve hasta için güçlü bir motivasyon sağlayıcıdır (Tablo 1).

Klinisyen ne yapabilir?

Güven, saygı ve hastanın bütünsel kavranışına dayanan klinisyen-hasta ilişkisi, pozitif tedavi sonuçları ile korelasyon gösterir: Tedaviye sadakat, tatmin ve sağlık durumunda iyileşme. Hastalar bir hekimin kompetansını, klinik becerisi ile değil, sağlık hizmeti becerisi ile değerlendirir. Hizmet becerisi; hekime ulaşma kolaylığı, minimal bekleme süresi ve ofis personelinin pozitif bakış açısı gibi, tümü de hem hizmet sağlayıcının tatmini hem de hastanın tedaviye bağlılığını etkilediği bilinen faktörleri içerir. Hekim rol modeldir ve personelini; pozitif, interaktif, empatetik bir ortam sağlayarak eğitmelidir. Bu, hasta konforunu artırır ve hastayı kendi bakımına katkıda bulunmaya isteklendirir.

Klinik eylemsizlik

Optimal HT tedavisi için hekim sorumluluk ve taahhüdü geniş bir değişkenlik gösterir ( Tablo 2). Hastada TA hedefine varılamadığının bilinmesine rağmen, medikasyonu titre etme veya kombinasyona başvurma ya da yaşam tarzı değişikliklerini sağlamada başarısızlık, yenilmesi gereken bir klinik eylemsizliği ifade eder. Bu kısmen, hekimin semptomları gidermeye odaklanmasına, klinik rehberler hakkında bilgi eksikliğine veya bir hedefe yönelik titrasyonda sıkıntıya bağlıdır. Klinik eylemsizliği yenmek için bir seri yaklaşım mevcuttur. En etkililerinden biri, hedefe varılmadığında tedaviyi geliştirmek için klinisyeni harekete geçiren karar destek sistemleri sağlamaktır (Tablo 3). Bu sistemler elektronik veya basılı (akış şemaları, algoritmalar, rehberler) olabilir. Herhangi bir kaynaktan (bilgisayarlı, telefonlu, hemşireler, dış hatırlatıcılar) sağlanan fidbek hatırlatıcılar, sadece TA hedefine varmak için başarı sağlamada çok etkili olmakla kalmaz, hekimleri randevu kaçıran hastalar, zamanı gelmiş reçeteler ve laboratuar anormallikleri konusunda da uyarır.

Danışmanlık gibi hasta merkezli davranışsal müdahaleler TA kontrolünü güçlendirir (Tablo 4). Klinik hemşireler ve eczacıların TA hedefine ulaşmada yardımcı oldukları ispatlanmıştır. TA kontrolünü iyileştirmek için gereken yardımları elde edebilmek için ticari sağlık planları kaynak sağlayabilir. Hastanın uyum derecesini, tedavi müdahaleleri ve varılan hedeflerle ilgili başarıyı değerlendirmek için hekimin, hasta dosyalarını periyodik olarak gözden geçirmesi gerekir.

Ulusal Kalite Güvence Komitesi, bir Sağlık Planı İşveren Bilgi Seti hazırladı. Bu, sağlık hizmeti satın alan ve kullananların, sağlık bakımını güvenilir olarak değerlendirmede ihtiyaç duydukları bilgileri sağlayabilmelerini güvenceye almak için dizayn edilmiş bir standardize performans ölçüler setidir. Hasta bakım kurumlarının bu rehberleri uygulaması, kalp yetmezliği hastalarında ACEI’ler ve MI hastalarında BB’lerin uygun kullanılma oranını başarı ile artırdı. Ulusal Kalite Güvence Komitesi şu anda TA 140/90 altında bulunan hastaların oranı için hekim kayıtlarını inceliyor. Kan basıncı hekimler tarafından bu düzeyde bulunan hasta oranı %59’a kadar yükseldi. Hastalara her vizitte TA ölçüm sonuçları bildirilmeli ve sadece rakamları değil, eğer ölçülen TA hedeften yüksekse, neden tansiyonlarının hedefin üzerinde olduğunu da sormaları teşvik edilmelidir. Hastalara ayrıca bu sorumluluğun kendilerine düşen bir parçası olarak saklamaları için yazılı bir kayıt da verilmelidir.

Diğer sağlık personelinin rolü

Hekim hastanın yaşam tarzını ve TA kontrolünü iyileştirici etki sağlamak ve hastaya verilen talimatları güçlendirmek için, diğer sağlık personeli (eg. hemşireler, doktor yardımcıları, eczacılar, diş hekimleri, diyetisyenler, beslenme uzmanları, optometristler ve podiatristler) ile birlikte çalışmalıdır (Tablo 5). Hemşirelerce yürütülen HT klinikleri, işyeri sağlığı departmanları, idari bakım organizasyonları, eczacılar ve sivil toplum çalışanlarının tümü, tansiyonun daha iyi kontrol edilmesine katkı sağlar. Yüksek riskli popülasyonlar içindeki halk sağlığı hemşireleri ve sosyal yardım çalışanlarının tümü de gösterdikleri eforla, tarama, olguları belirleme, yönlendirme, izleme randevuları ayarlama ve hasta eğitiminde fayda sağlarlar. Tüm sağlık profesyonelleri kendini, HT’nin riskleri, hem sistolik hem diyastolik TA tedavisi ve TA hedefine ulaşmanın önemi ile ilgili mesajları pekiştirerek; hastaları etkili yaşam tarzı değişiklikleri, farmakolojik tedavi ve tedaviye sadakat konularında eğiterek, TA kontrolünü güçlendirmeye adamalıdır.

Kaynak

Chobanian A V, Bakris G L, Black H R, Cushman W C, Green L A, Izzo J L Jr, Jones D W, Materson B J, Oparil S, Wright J T Jr, Roccella E J; Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. National Heart, Lung, and Blood Institute; National High Blood Pressure Education Program Coordinating Committee.Seventh report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. Hypertension 2003 Dec;42(6):1206-52. Epub 2003 Dec 1.

Orijinal yazı için: JNC 7

Etiketler:

Son Paylaşımlar