Kalça Veya Diz Protezi İçin Preop Eğitim

Cochrane derleme özeti

Diz ve kalça replasman cerrahisi öncesinde yapılan bilgilendirme ve eğitim toparlanmayı ne derecede hızlandırıyor?

Bu soruyu cevaplamak için 58-71 yaş arası 750 hastada yürütülen 9 araştırma incelendi. Bu hastalara artrit, kaza ya da başka nedenle protez eklem takıldı. Bazılarına yazılı bilgi verildi, cerrahi girişimi bir sağlık personeli ile tartıştılar, video izlediler ya da hiç bilgi verilmedi. Bu çalışmalar günümüzdeki bulabileceğimiz en iyi kanıtları sağlıyor.

Cerrahi öncesinde eğitim neden toparlanmaya yardımcı olabilir?

Osteoartrit gibi hastalıklarda diğer tedaviler hastada bir rahatlama sağlamak için işe yaramadığı zaman, genellikle kalça veya diz replasmanı gerekebilir. Ancak cerrahi, fiziksel ve emosyonel açıdan stres verici olabilir. Bu nedenle cerrahi ve toparlanma konusunda preop bilgilendirilen ve eğitilen hastalarda sıkıntının daha az olması, ağrıyı daha iyi tolere etmeleri ve hastanede uzun süre kalmalarının gerekmeyeceği düşünülür.

Bu yöntemler toparlanmayı iyileştirir mi?

Çalışmalar, cerrahi öncesinde eğitilen ve eğitilmeyen hastaların aynı derecede acı çektiğini ve cerrahiden aynı tatmini bulduklarını, cerrahi sonrasında yürüme ve merdiven çıkmaya yaklaşık aynı zamanda başladıklarını ve hastanede aynı süre yattıklarını gösterdi. Bir çalışma iyi hareket edemeyen ve desteği olmayan hastalarda eğitim alanların hastanede eğitim almayanlar kadar çok kalmadığını gösterdi.

Üç çalışmada, eğitim alan hastaların cerrahi öncesinde daha az kaygılı olduklarını gösterildi, ancak başka iki çalışmada anksiyete değişmemiş bulundu.

Dört çalışmada ise eğitim alsın almasın, cerrahi sonrasında kaygı düzeyi aynı bulundu

Bir çalışma eğitim alan hastalarda komplikasyonlar daha az, ancak bir diğerinde aynı miktarda bulundu.

Eğitimin pıhtılaşma ve derin ven trombozu (DVT) riskini iyileştirip iyileştirmediği test edilmedi.

Neyin altını çizelim

Cerrahi öncesi eğitimin ağrıyı azaltmadığı, işlevi iyileştirmediği veya cerrahi sonrasında hastaneden yatış süresini kısaltmadığına dair “gümüş” düzeyinde kanıt bulunuyor. Ancak eğitim, cerrahi öncesinde kaygıyı azaltabiliyor. İyi hareket edemeyen ve desteğe ihtiyacı olan hastalara ferdi olarak ayarlanan eğitim ve bilgilendirme, toparlanma sürecini iyileştirebiliyor.

Kaynak

McDonald S, Hetrick SE, Green S. Pre-operative education for hip or knee replacement. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue 1. Art. No.: CD003526. DOI: 10.1002/14651858.CD003526.pub2

Orijinal özet için: Kalça / Diz Protezinde Preop Eğitim

Son Paylaşımlar
Arşiv