Askerlik Muayeneleri Hakkında 2

Talimnamede bizi ilgilendiren neler var?

Birinci bölüm

Amaç, kapsam, dayanak ve ekler. Sanıyorum bunları bizim sağlık muayenelerimiz açısından incelemenin bir yararı olmaz. Zaten bunları kritik edecek bilgi ve göze de sahip değilim. Yine de el altındadır, gerekirse bakılır.

İkinci bölüm

Bu bölümü okumakta fayda var. Bir kısmını özellikle öneririm: Madde 5; fıkra 1. fıkra 3 ve madde 6; fıkra 1 ve 2’yi okumak özellikle fayda sağlayabilir. Bu bölümlerde muayenenin niteliği de tanımlanmış.

Üçüncü bölüm, sınıflandırma ile ilgili, bizi pek ilgilendirmiyor. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu maddeler ve ekler de, özel sınıflar, subay-astsubayla ilgili, yine bizi ilgilendirmiyor.

Hastalık ve Arızalar Listesi !!!!!

Üzerinde yazılı numaraya göre Sayfa 2366’dan veya mail ile dağıtılan PDF metnin 61. sayfasından itibaren başlayan hastalık ve arızalar listesi, bizi çok ilgilendiriyor. Tercihan yazılı bir kopya olarak, her an elimizin altında olması lazım.

İkinci olarak, boy kilo çizelgesinin de, yazılı olarak elimizin altında olması lazım (Sayfa no 2380 veya PDF’in 81. sayfası)

Şimdi bunları nasıl kullanacağımıza bakalım, kodlamalar buna göre yapılacak.

Ben, önceki yazımda bahsettiğim adayımın dosyasına iki kod yazdım: A33F1 ve A29F1.

Bu kodlar ne anlama geliyor?

Ortadaki rakamlar, aşağıda göreceğiniz listedeki maddelerdir, her madde, bir sistemin sağlık durumu, hastalıkları ya da bir beden özelliğine denk düşer. Adayı tamamen sağlıklı bulursak: Boy kilo yazılacak, “askerliğe elverişlidir” yazılacak, kod falan yok.

Aksi halde, kusurlu adaylara geliyoruz (miyop olarak aslan gibi askerlik yapan ben gibi), birçok aday kusurlu bulunabiliyor. Bu durumda hekimden, kusurun saptanması bekleniyor. Nedeni: Aday, kusura rağmen elverişli olabilir. Burada kusurun şiddeti önem taşıyor. Askerlik yapabilecek kadar hafif kusurlu ise (yine örnek: Benim 2.5 miyopim gibi) askerliğe elverişlidir, ama kusur kodu yazılacak.

Açıklamaya devam edelim:

F1, fıkra 1 anlamına geliyor, adayın durumuna uyan fıkra numarasıdır.

A-D kodları ise, kusurun şiddetini ve buna göre aday için yapılacak işlemi belirler.

Hastalık ve arızalar listesi başlıklarının özeti

(Bunu da el altında, basılı bir fihrist gibi muhafaza edin. 160 sayfayı, hele telaşlı ortam olursa -ki bizde pek eksik olmaz- ekrandan karıştırıp madde-fıkra bulmak kolay değil)

 • Göz hastalıkları: Madde 1 – 9

 • Sinir hastalıkları: Madde 10 – 14

 • Ruh sağlığı ve hastalıkları: Madde 15 – 18

 • KBB hastalıkları: Madde 19 – 24

 • Plastik ve rek. cerrahi; ağız, çene, yüz, boyun ve diş hastalıkları: Madde 25 – 28

 • Deri hastalıkları: Madde 29 – 31

 • İç hastalıkları: Madde 32 – 44

 • Sindirim sistemi hastalıkları: Madde 45

 • Göğüs hastalıkları: Madde 46 – 51

 • Enfeksiyon hastalıkları: Madde 52

 • Ürogenital organ hastalıkları: Madde 53 – 55

 • Kadın hastalıkları: Madde 56

 • Kas ve iskelet sistemi hastalıkları: Madde 57 – 67

 • Cerrahi hastalıklar: Madde 68 – 70

Bu durumda A33F1 ne anlama gelir?

Son yoklama muayenesinde her adayın boyu ve kilosu ölçülüyor. Çizelgedeki ideal ölçüleri tutarsa sorun yok, kod da yok. Ancak birçok aday ideal ölçüleri tutmuyor. Bu nedenle boy ve kilo kodunun birçok aday için girilmesi gerekiyor. Fazla kilo, toplum içinde sık rastlanan bir “kusur” olduğundan, en sık kullanacağımız kod bu olacak. Çizelgenin el altında bulunması da bu nedenle gerekiyor.

Boyun çıplak ayakla, kilonun sadece külotla ölçülmesi gerekiyor. Özellikle sınır vakalar için bunun çok önemli olduğunun anlaşılması kolay.

33. madde, iç hastalıkları bölümünde boya göre kilo fazlalığını düzenliyor. Zayıflar için ise 32. madde uygulanıyor.

Benim yukarıda ve ilk yazımda bahsettiğim adayım 173 boyunda ve 78 kiloydu. Çizelgede 173 boy için alt sınır 58, üst sınır 71 kg olarak gösteriliyor. Bu durumda adayımın kilo fazlası var, talimnameye bakılarak koda karar verilecek.

33 maddenin A şıkkında tek bir fıkra var, o da 1. fıkra:

A) 1. 20 yaşına girdiği halde boya göre ağırlığın, Boya Göre Standart Ağırlık Çizelgesindeki üst sınırdan 30 kg. (dahil) fazlalığı.

Acaba adayımın fazla kilosu ne kadar? Üst sınır olan 71 kiloyu en fazla 30 kg aşıyorsa bu fıkraya girer, A grubu arıza-kusurla askerlik yapar. Hesaba 30 kg dâhildir. Bu durumda, bu boyla maksimum kilosunun 101 olması gerekiyor. Benim adayım 78 kilo olduğundan A33F1 kodu girilecek ve başka bir sorun bulamadıysak, bu kodla “askerliğe elverişlidir”.

Adayım 102 kilo olsa idi ne olurdu?

Hemen altındaki maddeye bakalım:

B) 1. 20 yaşına girdiği halde boya göre ağırlığın, Boya Göre Standart Ağırlık Çizelgesindeki üst sınırdan 31-40 kg. (dahil) fazlalığı.

Bu durumda sonuç: B33F1, karar: Ertesi yıla terk. (Ama bunu biz yapmıyoruz, yeni öğrendim, açıklaması aşağıda ve son yazıda).

Benim adayımın dövmeleri de vardı. Bu durumda deri hastalıkları maddesini arıyoruz: Madde 29. Burada da hemen ilk fıkrayı görüyoruz:

Madde 29 – A) (Değişik: 7/1/2002-2002/3627 K.) 1. Çeşitli nedenlerle oluşmuş, silâhlı hizmete engel olmayan, lokalize ve az sayıda iyi huylu deri tümörleri, pigmente veya depigmente nevusler, tatuajlar,hemanjiomlar, keloidler, sikatrisler ve yanık sekelleri (yüz bölgesinde 4 cm2’den, diğer vücut bölgelerinde 10 cm2’den büyük olanlar).

Tatuajın büyüklüğü yerine bağlı olarak değerlendiriliyor. (Dikkat: Plastik cerrahi bölümünde de farklı kodlarla aynı açıklama var, kullanmakta sakınca olmadığını sanırım.)

Demek ki küçük tatuajlar A ve F1. Sonuç: A29F1, karar: “askerliğe elverişlidir”, kod da yazılacak.

Bu kodlar, adayın getirdiği iki veya üç suret dosyanın tümünde, üst bölümde görülen “özellikler” satırına okunaklıca yazılacak.

Bunun karşısında, resmin altındaki boş alana yine okunaklıca “Askerliğe elverişlidir” yazılacak ve imzalanıp gönderilecek. (Kırmızı olduğu kesinleşti, ama elle yazılacak, kaşe yok)

Yaptığım muayenede adayım biraz sıkıntı çekti, nedeni benim acemiliğim. Kodları ve özellikle “askerliğe elverişlidir” kaydını, “ille de kaşe istenebilir” diye düşünerek elle yazmadım, “belki kaşeyi memur vurur, kodu da yazar” diye düşündüm. Eğer yazsaydım, özenle hazırlanan evrakı berbat da edebilirdim, yeniden hazırlanması gerekebilirdi. Resmi yazıya bir cevap yazarak dövmeleri ve boy kiloyu tanımladım, elverişliliği bildirdim, telefon numaramızı da yazdım. Asker şubeye varınca memure hanım aradı “askerliğe elverişlidir” elle yazılabiliyormuş, kendilerinin kaşe vurmaya yetkileri de yokmuş. Kodlar zaten elle yazılabiliyordu, sonradan hatırladım. Adayla beraber bir de boy kilo çizelgesi yollamış. Talimnamede tatuajı bulmak biraz zaman aldı, ama şimdi bu en sık kullanılan ikisini öğrendim.

Başkaca aklıma gelen, sık kullanılan kodlar:

A32F1: Boyuna göre zayıf asker adayı, başka sorun yoksa “askerliğe elverişlidir”, kod da yazılacak.

B32F1: Boya göre çok zayıf asker adayı: Ertesi yıla terk. (Biz yapmıyoruz, daha iyi anlamak için lütfen boy kilo tablosuna ve 32. maddenin 1. fıkrasında B grubuna bakınız)

Sık kullanılabilecek başka maddeler

Madde 7 – (Değişik : 10/12/1998 – 98/12161 K.)

A) 1. Bir veya iki gözde 7 diyoptriye kadar olan (7 hariç) miyopi ve hipermetropi. A7F1: 6 ve daha düşük miyop aday, askerlik yapar, ama kodu yazılacak

B) 1. Her iki gözde 7-11 diyoptrilik (7 dahil, 11 hariç) miyopi ve hipermetropi. B7F1: İleri miyop, derecenin kesin belirlenmesi için sevk edilecek.

Madde 8 – A) 1.Görme derecesi tam veya 1. maddenin A dilimi kadar olan diskromatopsi ve hafif albinoz. A8F1: Diskromatopsi, askerlik yapar, kod yazılacak.

Evraka yapılacak işlemler

Boy ve kilo yazılacak,

Sağlamlar “askerliğe elverişlidir”.

A grubu arızası olanlar kod girilecek ve askerliğe elverişlidir

B grubu olanlar: Geçici sağlık kuruluna sevk.

Göze görünür arıza ile D grubu olanlar: Geçici sağlık kuruluna sevk.

Şüpheli, ileri tetkik gerektiren arıza ile D grubu olanlar: Dahiliye, cerrahi, hariciye, kardiyoloji vb uzmanına sevk

İmza, tarih ve kaşe.

Anladıklarım bunlar. Kusur gören lütfen bildirsin, düzeltelim, tartışalım ve ne yapacağımıza bir şekil verelim. Önerilerim hafta sonunda (devam edecek).

Son Paylaşımlar