Çocuklarda EOM İle Birlikte Görülen Duyma Kaybına Karşı Oral Veya Nazal Topikal Kortikosteroidler

Oral steroidler, özellikle antibiyotikle kombine olunca kısa vadede bir iyileştirici etki sağlıyor, uzun vadede etki yok, işitme kaybına etki yok, intranazal steroidler etkisiz. 12 araştırmanın derlemesi.

Cochrane derleme özeti

Effüzyonlu Otitis Media (EOM) orta kulakta, ağrı ve ateşe neden olmayan ancak duymayı bozan yapışkan sıvı toplanmasıdır. Bazen effüzyonun çekilmesini hızlandırmak ve duyma kaybını engellemek için oral veya burun spreyi şeklinde steroidli ilaçlar kullanılır. Başka tedavi opsiyonu olarak antibiyotikler ve başka ilaçlar, ventilasyon tüpü koyma gibi cerrahi prosedürler de kullanılır. Bu derlemede, oral steroidlerin –özellikle antibiyotikle kombine kullanıldığında- kısa dönemde EOM’nin iyileşmesini hızlandırdığını gösterdi. Ancak faydanın devam edip etmediği ya da duymanın iyileşmesi ile ilgili uzun vadeli kanıt bulunamadı. EOM’li çocukların, burun spreyi şeklinde kullanılan steroidlerden fayda gördüğü de kanıtlanamadı.

Arka plan

EOM, sıkça görülür, işitme kaybı ve gelişme geriliği ile birlikte olabilir.

Amaçlar

EOM ile birlikte işitme kaybı olan çocukları sistemik ya da topikal kortikosteroidle tedavi edilmesine dair kanıtların değerlendirilmesi amaçlandı.

Araştırma stratejisi

Cochrane KBB Grubu Araştırma Kayıtları, CENTRAL, PubMed, EMBASE, CINAHL, Web of Science, BIOSIS Previews, Cambridge Bilimsel Özetleri, mRCT ve ek kaynaklarda yayınlanmış ve yayınlanmamış çalışmalar 2010 Ağustosuna kadar arandı.

Seçim kriterleri

Yalnız başına ya da antibiyotik gibi başka ilaçla kombinasyon halinde oral ve intranazal topikal steroidlerin kullanıldığı RK araştırmalar seçildi. Sadece özet şeklindeki yayınlar, randomize olmayan ya da retrospektif çalışmalar seçim dışı bırakıldı.

Bilgi toplama ve analiz

İki yazar, bilgileri birbirinden bağımsız olarak, standart formlar ve metodla çıkardı. Çalışmaların kalitesi “Cochrane hata riski aracı” kullanılarak değerlendirildi. İki yönlü sonuçlar RO, sürekli sonuçlar ağırlıklı ortalama fark olarak, %95 GA ile ifade edildi. Mümkün olduğunda bilgiler rastgele etki modeli kullanılarak bir araya getirildi, heterojenite testleri uygulandı. Krosover dizaynlı çalışmalarda, krosover sonrası bilgiler kullanılmadı.

Ana sonuçlar

945 hasta üzerinde yürütülmüş, orta-yüksek arası kalitede 12 araştırma seçildi.

Hiç bir çalışmada randomizasyon öncesinde EOM ile birlikte görülen duyma kaybı bildirilmedi. Çalışmalarda izleme süreleri genellikle sınırlıydı, bir intranazal steroid çalışması 6 aydan uzun süreli bilgi sağladı. EOM ile birlikte görülen duyma kaybı ile ilgili olarak sistemik veya topikal steroid tedavisinden fayda sağlandığına dair kanıt bulunamadı. Sabit etki modeli kullanılarak birleştirilen bilgiler, EOM iyileşmesi ile ilgili olarak oral steroidlerle kontrole kıyasla kısa dönem izlemde (1 aydan az) anlamlı bir etki gösterdi (RO 4.48, %95 GA 1.52-13.23). Oral steroid-antibiyotik kombinasyonu ile de plasebo+antibiyotiğe kıyasla yine kısa vadede bir iyileşme görüldü (RO 1.99, %95 GA 1.14-3.49, 5 çalışma, 409 çocuk). Ancak çalışmalar arasında ciddi oranda heterojenite bulundu. Yalnız veya antibiyotikle kombine oral steroidlerle ve yalnız veya antibiyotikle kombine intranazal steroidlerle, bir aydan uzun süreli herhangi bir izlemde fayda kanıtı bulunmadı. Yine her iki tipte steroid tedavisi ile semptomlarda fayda sağlandığına dair kanıt bulunamadı.

Yazarların kanaati

Oral steroidler, özellikle oral antibiyotikle kombine kullanıldığında EOM’de kısa vadede daha hızlı iyileşme sağlamakla beraber, daha uzun vadeli iyileşmede ya da işitme kaybı belirtilerini iyileştirmede etkiye dair kanıt bulunmuyor. İntranazal topikal steroidlerle yanız ya da antibiyotikler kombine olarak, ne kısa ne uzun vadeli izlemde fayda kanıtı bulunmuyor.

Kaynak

Simpson SA, Lewis R, van der Voort J, Butler CC. Oral or topical nasal steroids for hearing loss associated with otitis media with effusion in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 5. Art. No.: CD001935. DOI: 10.1002/14651858.CD001935.pub3

Orijinal özet için: Çocukta Effüzyonlu Otit

Son Paylaşımlar
Arşiv