Kadınlarda Üriner İnkontinese Karşı PTKE Yaklaşımlarının Kıyaslanması

Pelvis tabanı kas egzerizleri (PTKE) tedavi sürecinde, daha sık denetim fark yaratıyor. Bilgi az, çalışmalarda kıyaslamayı engelleyen farklar var, yorumda dikkat gerekiyor. 21 Araştırmanın derlemesi.

Cochrane derleme özeti

İrade dışı idrar kaçırma (inkontinens) kadınların yaklaşık dörtte birinin yaşadığı, yaygın görülen bir durumdur. Sıklıkla ilk tedavi olarak pelvis taban kaslarının egzersizi önerilir. Bu kasların kuvveti, dayanıklılığı ve koordinasyonunu geliştirmek idrar kaçırmanın azalmasına yardımcı olabilir. Bu derlemeye 1490 kadın üzerinde yürütülmüş 21 çalışma alındı ve bu egzersizlerin öğretilme, denetlenme ve uygulama yöntemlerinden birinin diğerine göre daha iyi olup olmadığı incelendi. Egzersizleri öğreten ve izleyen hoca ile düzenli ve sürekli kontakta kalan kadınlarda, tedaviden sonra iyileşme bildirileri daha fazla görüldü. Çalışmaların yorumlanması sorunlu olduğu; bu nedenle öğretme, denetleme ve uygulama hakkında başka birçok alternatif yollar hakkında kesin kararlar çıkarmamız mümkün olmadığı için daha çok araştırma yapılması gerekiyor.

Arka plan

PTKE, stres inkontinensli kadınlara en sık önerilen fizik tedavi uygulamasıdır. Bazen karışık ve daha az olarak sıkışma tipi inkontinenste de önerilir. PTKE programlarının içeriği ve denetlenmesi ile ilgili programlar, yüksek derecede değişkendir. Bazıları tedaviye sadakati veya antrenmanın etkisini artırmak için ek stratejiler bulunur.

Amaç

Üriner inkontinensten yakınan kadınlarda farklı PTKE yaklaşımlarının etkisini kıyaslamak amaçlandı.

Araştırma stratejisi

CENTRAL’de belirlenen Cochrane İnkontinens Grubu Uzmanlık Kayıtları, MEDLINE ve CINAHL, dergiler ve konferans kitapları ve ilgili makalelerin referans listeleri tarandı.

Seçim kriterleri

Stres, sıkışma ya da karışık tipte (belirti, bulgu ve ürodinamiğe dayanarak) inkontinensi olan kadınlarda yürütülen randomize ya da yarı randomize araştırmalar seçildi. Çalışmaların bir kolunda bir PTKE, diğer kolunda ise; öğretim, denetim ya da uygulama yolları farklı bir altenatif PTKE yaklaşımı yer aldı.

Bilgi toplama ve analiz

Araştırmaların kriterlere uygunluğu ve metodolojik kalitesi bağımsız olarak değerlendirildi. Bilgiler çıkarıldı ve çapraz kontrolden geçirildi. Anlaşmazlıklar tartışma ile çözüldü. Bilgiler, Cochrane Müdahale Sistematik Derlemeleri El Kitabında tanımlandığı şekilde işlendi. Araştırmalar, müdahaleye göre alt gruplara ayrıldı.

Ana sonuçlar

574 kayıt tarandı ve 21 araştırma seçildi. Bu araştırmalarda 1490 kadın randomize edildi ve 11 kıyaslama yapıldı: Denetimde farklar, yaklaşım farkları, bunlara eklenen komponentler ve egzersiz şekli (kontraksiyon tipi, egzersiz sıklığı).

Stres inkontinensli kadınlardan, terapistle özel randevuya ek olarak haftada bir veya haftada iki denetlenen kadınların %10’u, sadece terapist randevusuna gidenlerin %43’ü tedavi sonrasında iyileşme bildirmedi. Bunu tersinden ifade edersek; kombine grupta %90, sadece terapist randevusuna giden grupta %57 oranında iyileşme bildirisi oldu (iyileşmeme için RO 0.29, %95 GA 0.15-0.55).

Kombine tedavi yapılan kadınlar daha yüksek oranda iyileşme bildirmekle beraber, güven aralığı genişti ve kontrol grubunda da yarıdan fazla iyileşme görüldü. Her iki grupta da görülen bu sübjektif iyileşmeler ve daha sık kontak sağlananlarda daha fazla iyileşme görülmesi, tüm derleme çapında tutarlılık gösterdi.

Bu derlemeyi yorumlarken dikkat gerektiğine dair birkaç neden kendini sezdiriyor: Kıyaslamaların tümü için de bilgi miktarı azdı; bir kısım çalışmada PTKE’ye yaklaşımlarında çok sayıda farkı olan iki kolun kıyaslanması karışıklık yarattı, tedavi grubuna körlenmeyen bazı kadınlarda görülen daha fazla iyileşme bildirilerinde dikkat ve bildirim arasında bir ilişki olma ihtimali bulundu; bazı araştırmalarda kaslarda bir antrenman etkisi yaratması mümkün olmayan müdahaleler seçildi; bazılarında da müdahaleler yeterince tanımlanmadı.

Yazarların kararı

Bu derleme sonucunda, PTKE’ye en iyi yaklaşım konusunda kuvvetli tavsiyelerde bulunmak için mevcut kanıtların yetersiz olduğu bulundu. Önerimiz, kadınlara egzersiz tedavisi sürecinde makul derecede sık aralıklarla randevu verilmesidir. Eldeki kısıtlı bilgi, düzenli denetlenen kadınların az denetlenen ya da hiç denetlenmeyenlere göre daha fazla iyileşme bildirdiklerini tutarlı olarak gösteriyor.

Kaynak

Hay-Smith EJC, Herderschee R, Dumoulin C, Herbison GP. Comparisons of approaches to pelvic floor muscle training for urinary incontinence in women. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 12. Art. No.: CD009508. DOI: 10.1002/14651858.CD009508.

Orijinal özet için: Üriner İnkontinese Karşı PTKE

Son Paylaşımlar