İleri Meme Kanserinde Tamoksifene Kıyasla Toremifen

Cochrane derleme özeti

Meme kanseri kadınların en sık görülen kanseridir. Meme dışına yayıldığından ileri meme kanseri olarak nitelenir. İleri kanser, kemoterapi, endokrin tedavi ve muhtemelen cerrahi ve radyoterapiyle tedavi edilir. Endokrin tedavide, tamoksifen (TAM) en eski ve en sık yazılan selektif östrojen reseptör modülatörüdür. Ancak bu ilaçla uzun vadeli tedaviden sonra görülen birkaç ciddi yan etki bildirildi. Toremifen (TOR) da ileri meme kanseri tedavisinde kullanılabilir, etki mekanizması benzerdir. Bu derlemede TAM genel sürvi, tedaviye cevap, ilerlemeye kadar geçen süre ve ters olaylar anlamında TOR ile kıyaslandı.

Toplam 2061 katılımcılı 7 araştırma belirlendi, tümünde de tedaviye cevap raporlandı. 1436 katılımcılı 5 araştırmada ilerlemesiz sürvi, 1374 katılımcılı 4 araştırmada genel sürvi raporlandı. Çalışmalar genellikle eski (geç 80’ler ve erken 90’lar) ve kaliteleri ortaydı.

Bu araştırmalardan sağlanan verilere göre TOR grubundaki hastalarda tedaviye cevap oranı %25.8, TAM grubunda 26.9 bulundu. TOR grubundaki hastaların %50’sinde kanser 6.1 ay sonra, TAM grubunda 5.8 ay sonra ilerleme gösterdi. TOR grubundaki hastaların yarısı 27.8 ay yaşadı, TAM grubunda 27.6 ay yaşadı.

TOR grubunda ilerleme ve ölüm riski TAM grubundan anlamlı derecede farklı değildi. Ters olayların çoğunluğunun sıklığı da benzerdi sadece baş ağrıları TOR grubunda yaklaşık 7 kat daha az görüldü. Ancak diğer büyük çalışmaların sonuçlarını göz önüne aldığımızda bunun tesadüfe bağlı olma ihtimalini dışlayamadık. Veri eksikliğine bağlı olarak her ki tedaviyle de karşılaşılan uzun vadeli yan etkilerle ilgili sonuç çıkaramıyoruz.

Bu derlemeden sağlanan kanıtlar ileri meme kanserli hastaların birinci seçenek tedavisinde TOR ve TAM’ın eşdeğer derecede etkili olduğunu ve ilkinin güvenlik profilinin en azından ikincisinden daha kötü olmadığını gösteriyor. Bu nedenle anti-östrojenlerin uygun olduğu ancak TAM’ın bir nedenle tercih edilmediği hallerde TOR, TAM’a makul bir alternatif olabilir.

Kaynak

Mao C, Yang Z-Y, He B-F, Liu S, Zhou J-H, Luo R-C, Chen Q, Tang JL. Toremifene versus tamoxifen for advanced breast cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 7. Art. No.: CD008926. DOI: 10.1002/14651858.CD008926.pub2

Orijinal özet için: İleri Meme Ca’da Toremifen

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar