Alt Bel Ağrısında Hemen Görüntüleme Önemli mi?

Journal of Athletic Training’den çeviri. (Kısaltılmış özet)

Referans: Chou R, Fu R, Carrino JA, Deyo RA. Imaging strategies for low-back pain: systematic review and meta-analysis. Lancet. 2009;373(9662):463-472.

Bilgi kaynakları: MEDLINE (Ağustos 2008’e kadar) ve CENTRAL (2008). Belirlenen makalelerin referans listeleri.

Çalışma seçimi: Dil kısıtlaması yapılmadı. Altta yatan ciddi durum endikasyonu olmayan olgularda Hemen lomber görüntüleme ile hemen görüntüleme yapılmadan olağan tedaviyi kıyaslayan RK araştırmalar seçildi.

Bilgi toplama: İki derleme yazarı araştırmalardan bilgileri çıkardı ve araştırma kalitesini Cochrane kriterlerine göre değerlendirdi.

Karar: Mevcut kanıtlar, alta yatan ciddi bir durum gösteren belirtileri olmayan alt bel ağrılı (ABA) hastalarda rutin olarak hemen lomber görüntüleme yapılmasının, hemen görüntüleme yapılmadan başvurulan olağan klinik bakıma kıyasla sonuçları iyileştirmediğini gösteriyor.

Klinik faydası olmamasının yanı sıra, rutin görüntüleme, radyasyona maruziyet ve hastanın mali yükünü artırıyor ve gereksiz prosedürlere neden oluyor.

Bu kanıtlar, klinisyenlerin non-spesifik akut veya subakut ABA’lı ve altta yatan ciddi bir durum göstergesi olmayan birinci basamak hastalarında rutin olarak hemen görüntülemeden kaçınmaları gerektiğini destekliyor.

Burada, görüntülemenin değeri hakkında hasta beklentilerinin spesifik olarak değerlendirilmesini ele almıyoruz. Ancak gereksiz görüntülemeden kaçınmak için, hem hasta beklentilerini karşılamak hem de hastanın tatminini sağlayacak şekilde bu hususiyetin de göz önüne alınması gerekir.

Kaynak

Andersen JC. Is immediate imaging important in managing low back pain? J Athl Train. 2011 Jan-Feb;46(1):99-102.

Orijinal Metin İçin: Alt Bel Ağrısında Hemen Görüntüleme

Son Paylaşımlar
Arşiv