Erişkinde Larinjite Karşı Antibiyotik

Cochrane derleme özeti

Akut larinjit, larinkisin enflamasyonudur. En sok görülen belirtiler ses kısılması, ateş, boğaz yangısı, postnazal akıntı ve yutma güçlüğüdür. Hekimler tarafından sıklıkla antibiyotikler yazılır ya da hasta kendi kullanır. Akut larinjit gibi üst solunu yolu enfeksiyonlarında fazla antibiyotik yazılmasının değişik nedenleri vardır, ancak bunlar çoğunlukla hekimler ve hastaların tutum ve beklentileri ile ilişkilidir. Bu derleme erişkinde akut larinjitte iki farklı antibiyotik tedavisinin etkisini değerlendiren, 206 hasta üzerinde yürütülmüş iki çalışma belirledi. Eritrosin, sübjektif olarak ölçüldüğünde bir haftada ses rahatsızlığını, iki haftada öksürüğü geriletebiliyor. Ancak biz bu sonuçları, antibiyotikle sağlanan; maliyeti, advers etkileri ve antibiyotik direnç kalıbındaki negatif sonuçları karşılamayacak derecede cüzi yararlar olarak, klinik pratikte yararlı görmüyoruz.

Arka plan

Akut larinjit tüm dünyada olağan bir hastalıktır. Tanı sıklıkla öykü ile konur, tedavi de aynı şekilde semptom kontrolüne yöneliktir.

Amaç

Akut larinjitli erişkinde farklı antibiyotiklerin etki ve emniyetini değerlendirmek amaçlandı.

Araştırma stratejisi

CENTRAL (Cochrane kütüphanesi 2011, Sayı 1) Akut Solunum Enfeksiyonları Özel Kayıtları, MEDLINE (Ocak 1996 – Ocak 2011), EMBASE (1974 – Ocak 2011), LILACS (1982 – Ocak 2011) ve BIOSIS (1980 – Ocak 2011) tarandı.

Seçim kriterleri

Akut larinjitte herhangi bir antibiyotik tedavisini plasebo ile kıyaslayan RK araştırmalar seçildi. Ana sonuç beklentisi olarak objektif ses skorları alındı.

Bilgi toplama ve analiz

Derlemenin iki yazarı sonuçları birbirinden bağımsız olarak değerlendirdi, bilgileri çıkardı ve deskriptif olarak birleştirdi.

Ana sonuçlar

Yaygın literatür araştırması sonunda sadece iki araştırma kriterleri karşıladı ve derlemeye alındı. Bir çalışmada, yüz hasta, penisilin V (800 mg, 2×1, 5 gün) veya idantik plasebo almak üzere randomize edildi. İlk vizitte hasta standardize bir metni okurken sesi teybe kaydedildi. Kayıtlar; 1 ve 2 hafta sonra yinelendi. İzleme döneminde de 2 ve 6 ay sonra kayıt yapıldı. Gruplar arasında anlamlı fark bulunmadı. Araştırmada hastaların bildirdiği semptomlar da ölçüldü ve anlamlı fark bulunmadı.

İkinci araştırmada, 106 larinjitli hastada eritromisinin etkisi araştırıldı. Ortalama objektif ses skorları ilk vizitte ve izleyen birinci ve ikinci muayenelerde ölçüldü. Ardından 2-6 ay arası süren izlemlerde yeniden ölçüm yapıldı. İlk vizit ve izleyen ölçümlerdeki skorlar, müdahale ve kontrol grupları arasında anlamlı fark göstermedi.

Hastaların yargısına göre, birinci haftada vokal semptomlarda anlamlı iyileşme belirlendi (p=0.0042). Subjektif ses skorlarına göre eritromisin ve plasebo gruplarının kıyaslanması, a priori risk oranı 0.7 (%95 GA 0.51-0.96), fazladan bir fayda sağlamak için tedavi edilmesi gereken hasta sayısı 4.5 olarak belirlendi.

Yazarların kararı

Antibiyotikler akut larinjit tedavisinde faydalı görünmüyor. Eritromisin, sübjektif olarak ölçüldüğünde birinci haftada ses rahatsızlığı ve öksürüğü azaltabiliyor. Biz bu sonuçları klinik pratikte önemli görmüyoruz. Klinik pratik için önerilen, semptomları objektif olarak iyileştirmediği için ilk anda antibiyotik yazılmamasıdır.

Kaynak

Reveiz L, Cardona AF, Ospina EG. Antibiotics for acute laryngitis in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 2. Art. No.: CD004783. DOI: 10.1002/14651858.CD004783.pub3

Orijinal özet için: Larinjitte Antibiyotik

Son Paylaşımlar
Arşiv