Çıkarılmış Kolorektal Kanserde Yardımcı Tedavi Olarak Histamin Tip 2 Reseptör Antagonistleri

Cochrane derleme özeti

Kolon ve rektum kanserleri dünyada en çok teşhis edilen kanserler arasında 3. sırada geliyor. Hastalığı erken aşamada olanlarda ameliyat, şifa sağlayıcı birincil tedavidir. Ancak bir kısım hasta, primer ameliyattan sonra vücudun diğer kısımlarına yayılmış ve belirlenemeyen kanser hücrelerine bağlı olarak nüks gösterir. Genel olarak, bu kanserler bir defa yayıldıktan sonra şifa bulmaz. Bu nedenle, muhtemel kalıntı hücreleri elimine etmek ve hastanın şifa şansını artırmak için ameliyat sıralarında yardımcı tedaviler verilir.

Histamin tip 2 reseptör antagonisti ilaçlar (H2RA’lar) orijinal olarak peptik ülser tedavisi için geliştirildi. Ancak anekdotal bildiriler, bu ilaçların kullanımıyla tümörlerde küçülme gösterdi. Bu da kolorektal kanser ameliyatından sonra, hastaların şifa şansını arıtmak için kullanılmalarının mümkün olup olmadığını görmek için yapılan bir seri araştırmaya yol açtı.

Bu derlemede, bu stratejiyi araştırmak için yapılmış 6 çalışma bulundu. Araştırmalar arasında; a) kullanılan dozlar, b) ameliyata göre zamanlama ve c) H2RA’nın ne kadar süre kullanıldığına dair geniş değişkenlik bulundu. Araştırmanın sonuçları birlikte analiz edildiğinde, bu ilaçların kullanımıyla sürviye bir fayda olmadığı görüldü. Simetidin kullanılan araştırmalar analize alındığında, bu ilacı kullanan hastalarda sürviye bir fayda bulundu.

Araştırmalar ve sonuçlar arasındaki değişkenlik hesaba katıldığında, sonuçlar bu yaklaşım lehinde kuvvetli bir kanıt olmanın tersine, sadece spekülatif olarak kabul edilebilir. Ayrıca bu araştırmalar aşamalandırma ve tedavi yaklaşımının, bugünün standartlarına göre suboptimal olarak düşünülebileceği zamanlarda yapıldı. Bu nedenle başka araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Deva S, Jameson M. Histamine type 2 receptor antagonists as adjuvant treatment for resected colorectal cancer. Cochrane Database of SystematicReviews 2012, Issue 8. Art. No.: CD007814. DOI: 10.1002/14651858.CD007814.pub2

Orijinal özet için: Kolon Kanserinde Antihistamin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv