Çocukların Streptokoksik Boğaz Enfeksiyonlarında Standart Süreyle Antibiyotik Kullanımına Kıyasla Kı

Cochrane derleme özeti

Çocuklarda streptokoksik boğaz enfeksiyonları çok olağandır. Streptokok enfeksiyonunda yaklaşık 20 gün kadar sonra görülebilen ve kalp kapaklarında hasara neden olan, akut romatizmal ateş komplikasyonuna karşı korunma için, genel olarak 10 günlük penisilin kürü yazılır. Akut romatizmal ateş olguları yüksek gelirli ülkelerde dramatik olarak düşüş gösterdi. Yeni antibiyotikler daha kısa süreyle alınır ve etkileri 10 gün kullanılan penisilinle kıyaslanabilir.

Streptokoksik boğaz enfeksiyonu olan çocukların tedavisinde 2 - 6 gün süreli oral antibiyotik kullanımının etkisini, 10 gün (standart süre) oral penisiline karşı kıyaslayan tıbbi literatürü özetledik. Akut A grubu beta hemolitik streptokok (AAGBHS) farinjiti olan 13 102 hastayla yapılan 20 araştırmayı derledik.

Kısa süreli tedavi uyumu iyileştirdi ancak yan etkiler çoğaldı. Tüm yan etkiler kendi kendini sınırladı; çoğu hafiften ortaya şiddette ishal, kusma ve karın ağrısı şeklindeydi. Üç araştırmada, istatistiksel anlam kazanmayan, uzun süren komplikasyonlar raporlandı.

Araştırmamızın bazı kısıtlamaları var. İlkin, derlenen 20 çalışmadan sadece 3’ünde katılımcılar, AAGBHS farinjiti komplikasyonlarının prevalansını araştırabilmeye yeterli süre izlendi. Bu çalışmalarda toplam 8135 katılımcı olsa da sonuçların gücü komplikasyon oranlarındaki farklar hakkında karar çıkarmak için çok düşüktü. Bu, sonuçlarımızın romatizmal kalp hastalığı prevalansının yüksek olduğu düşük gelirli ülkeler için geçerli olmadığı anlamına geliyor.

İkincil olarak, araştırmalarda farklı antibiyotikler, değişik sürelerde (3 – 6 gün) değerlendirildi. Çalışmalarda kalite de sınırlıydı. Son olarak, kısa süreli antibiyotik etkili ve daha kolay görünse de, standart 10 gün penislin tedavisinden daha pahalı. Ancak hasta davranışı ve başarısız ya da eksik tedavinin fiyatının da hesaba katılması gerekir.

Streptokoksik boğaz enfeksiyonu olan çocuklarda 3 – 6 gün oral antibiyotik, 10 günlük standart penisilin tedavisiyle kıyaslanabilir etkisi olan güvenli bir tedavi. Ancak romatizmal ateşin hala bir problem teşkil ettiği düşük gelirli ülkelerde sonuçlarımızın dikkatle yorumu gerekir.

Kaynak

Altamimi S, Khalil A, Khalaiwi KA, Milner RA, Pusic MV, Al Othman MA. Short-term late-generation antibiotics versus longer term penicillin for acute streptococcal pharyngitis in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 8. Art. No.: CD004872. DOI: 10.1002/14651858.CD004872.pub3

Orijinal özet için: Streptokok Farinjitinde Kısa Süre Antibiyotik

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv