Hemoroide Karşı Flebotonikler

Cochrane derleme özeti

Hemoroidler en sık görülen anorektal iyi huylu hastalık olup; kanama, ağrı, kaşıntı, şişme ve akıntı gibi belirti ve bulgularla kendini gösterir. Prevalansı toplum içinde %4.4 ile genel tababette %36.4 arasında değişir. Ancak belirtilerin olduğundan az bildirilmesi nedeniyle bu rakamlar gerçek prevalansın altındadır. Aşama I ve II hemorodilerde tercih edilen tedavi yüksek lifli diyet, dışkı yumuşatıcılar ve laksatiflerken, daha şiddetli formlar için hemoroidektomi gibi cerrahi prosedürlere gidilir.

Felobotonikler, heterojen bir ilaç sınıfı olup ilk iki aşamadaki hemoridlerin şiddetlilerinde ve tromboz ataklarının tedavisinde kullanılır. Gerçek etki mekanizmaları iyi belirlenmiş olmamakla beraber kullanımlarıyla birlikte kan damarı duvarlarını güçlendirme, venöz tonusu ve lenfatik drenajı artırma ve kapiller geçirgenliği normalleştirme özellikleri vardır.

Flebotonik tedavisini bir kontrol müdahalesine karşı kıyaslayan, toplam 2334 katılımcıyla yapılmış 20 randomize kontrollü araştırma belirledik. 8 araştırma derlemeden ihraç edildi. Kalan araştırmalarda flebotonikler; bir ilaç tedavisine, lastik bantla ligasyona, birbirine, bir bitkisel tedaviye ve IR fotokoagülasyona karşı kıyaslandı.

Derlenen araştırmalar hemoroid belirti ve bulgularının tedavisinde ve hemoroidektomi sonrası belirtilerin giderilmesinde flebotoniklerin faydalı etkisini gösterdi. Ciddi ters olay ya da ilaçların yan etkisi görülmedi.

Kaynak

Perera N, Liolitsa D, Iype S, Croxford A, Yassin M, Lang P, Ukaegbu O, van Issum C. Phlebotonics for haemorrhoids. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 8. Art. No.: CD004322. DOI: 10.1002/14651858.CD004322.pub3

Orijinal özet için: Hemoroidde Flebotonikler

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv