İleri Epiteliyal Yumurtalık Kanserinde İlk Tedavi Olarak Kemoterapi Veya Ameliyat

Cochrane derleme özeti

Epiteliyal yumurtalık kanseri dünyada 65 yaş altı kadınlarda sıklığı 7 sırada gelen kanser olup, yumurtalık kanserlerinin de en sık görülenidir (%90). Maalesef yumurtalık kanserli kadınların çoğunluğu, hastalığın karın içine yayıldığı geç evrede gelir. Bunun nedeni belirtilerin şüpheli olup ancak kanser yayıldıktan sonra ortaya çıkması ve başka selim durumların neden olduğu düşünülerek doğru tanı konamamasıdır. Avrupa’da yumurtalık kanseri tanısı alan kadınların sadece 1/3’ü tanıdan 5 yıl sonra hayattadır.

Yumurtalık kanserinin konvansiyonel tedavisi ameliyatla rahim, yumurtalıklar ve omentumun çıkarılması ve pelvis ve karın içi lenf bezlerinden biyopsi alınmasıdır. Ameliyatın amacı hastalığın evresini belirlemek ve kanseri mümkün olduğunca çıkarmaktır (kitle azaltımı veya sitoredüksiyon). Ancak çoğu hastada kanser yayılmış olduğundan, tek başına ameliyat şifa sağlamaz ve kemoterapi şeklinde başka tedaviler gerekir. Kemoterapide, ameliyatta görülemeyecek kadar küçük veya çıkarılamayan kalıntı kanser hücrelerinin tedavisi için platinli ilaçlar kullanılır (sisplatin ve karboplatin).

Kemoterapi, tümörü küçültmek ve çıkarılmasını kolaylaştırmak için ameliyattan önce de yapılabilir (neo ajuvan kemoterapi). Bu derlemeye ileri yumurtalık kanseri olan yüksek kalitede tek bir araştırma dahil edildi. 670 kadında, ilkin kemoterapiyle veya ilkin ameliyatla yapılan tedavi karşılaştırıldı. İki tedavi arasında, ölüme kadar geçen zaman ve hastalığın ilerlemesine kadar geçen zamanda fark bulunmadı. Yani ameliyattan önce verilen kemoterapinin sürviye etkisi, geleneksel tedaviye benzer.

Araştırmaya evre IIIc/IV kanserli kadınlar alındı. Araştırmaya alınan kadınların büyük bir kısmında çok hacimli tümörler vardı. Bu nedenle kanıtlara orta kalitede değer biçtik ve evre IIIc/IV ve hacimli kanseri olan kadınlarda neo ajuvan kemoterapinin primer ameliyata makul bir alternatif olduğu sonucunu çıkardık. Halen yürütülen 3 araştırma daha var ve gelecekte bu alandaki klinik uygulamalara rehberlik edecek daha fazla kanıt sağlamaları bekleniyor.

Kaynak

Morrison J, Haldar K, Kehoe S, Lawrie TA. Chemotherapy versus surgery for initial treatment in advanced ovarian epithelial cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 8. Art. No.: CD005343. DOI: 10.1002/14651858.CD005343.pub3

Orijinal özet için: İleri Yumurtalık Kanserinde Kemoterapi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv