Karaciğer Nakledilen Hastalarda Beslenme Müdahaleleri

Cochrane derleme özeti

Karaciğer nakli bekleyen hastalarda beslenme durumunun kötü olması olağan bir problem olup nakil sonrasında morbidite ve mortalite için bir risk faktörü teşkil eder. Ameliyat öncesi kötü beslenmeye, prosedürün stresine, immün baskılayıcı tedaviye ve bazılarında böbrek ya da karaciğer işlevinin bozulması veya sepsise bağlı olarak, beslenme durumu ameliyat sonrası dönemde hızla kötüleşebilir. Nakil için bekleme listesinde bulunan hastalara yapılan beslenme müdahaleleri arasında; ek protein, yağ ve karbonhidrat sağlayan takviyeler ve dallı zincirli aminoasitler de içeren karaciğere adapte edilmiş mamalar bulunur.

13 randomize kontrollü araştırmanın derlemesinde, karaciğer nakledilen hastalarda beslenme müdahalelerinin faydasına dair ikna edici kanıt bulunmadı. Bu durumda herhangi bir özel bir müdahaleyi tavsiye edemiyoruz. Hastalara karaciğer nakli öncesi ve sonrasında etkili beslenme müdahalelerini belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Langer G, Großmann K, Fleischer S, Berg A, Grothues D, Wienke A, Behrens J, Fink A. Nutritional interventions for liver-transplanted patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 8. Art. No.: CD007605. DOI: 10.1002/14651858.CD007605.pub2

Orijinal özet için: Karaciğer Naklinde Beslenme

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar