Nedeni Bilinmeyen Ani İşitme Kaybında Antiviral İlaçlar

Cochrane derleme özeti

Nedeni bilinmeyen (idiyopatik) sensorinöral işitme kaybı ani ortaya çıkar ve klinik değerlendirmede bir neden bulunamaz. Hastalar kulak çınlaması, sersemlik-baş dönmesi ve kulakta dolgunluk hissi gibi başka belirtilerden de yakınabilir. İşitme kaybını tanımlamak ve tedavi için hemen araştırma esastır ancak neden bulunamaz. Tedavide, sağırlığa bir viral enfeksiyonun neden olduğu teorisiyle antiviral ilaçlar, genellikle steroidle kombine olarak sık kullanılır.

Herhangi bir yaştan hastada ani işitme kaybının tek başına ya da kombinasyon içinde kullanılan antiviral ilaçlarla tedavisini plaseboya ya da antiviral ilaç verilmemesine karşı kıyaslayan randomize kontrollü çalışmaları aradık. Toplam 257 katılımcıyla yapılan 4 araştırma bulundu. Derlenen çalışmalarda kayırma hatası riski genel olarak düşüktü. Araştırmalarda tek başına ya da plaseboyla birlikte verilen steroide karşı steroidle birlikte antiviral tedavisi kıyaslandı.

Araştırmaların hiçbirinde gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark bulunmadı. Araştırmalarda antiviral tedaviyle birlikte görülen ciddi yan etkiler raporlanmadı. Bir araştırmada asiklovir ve plasebo gruplarında, her ikisi de steroide bağlanabilecek, eşit oranda ve hafifle orta şiddette bulantı bildirildi. Bir diğerinde valasiklovirle birlikte uykusuzluk, sinirlilik ve kilo alımı raporlandı, rakam verilmedi.

Nedeni bilinmeyen ani işitme kaybı tedavisinde antiviral ilaçların etkinliği sorgulanabilir. Klinik araştırmaların bu derlemesinde kullanımlarını kesin olarak destekleyecek elle tutulur bir kanıt bulunmadı.

Standardize katılım kriterleri, antiviral rejimler ve sonuç ölçütleri kullanılarak, daha fazla katılımcıyla başka araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Awad Z, Huins C, Pothier DD. Antivirals for idiopathic sudden sensorineural hearing loss. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 8. Art. No.: CD006987. DOI: 10.1002/14651858.CD006987.pub2

Orijinal özet için: Ani İşitme Kaybında Antiviral

Tam metin için: Sensorinöral İşitme Kaybı

Son Paylaşımlar
Arşiv