Parkinson Hastalığında Konuşma Problemleri İçin Konuşma Ve Dil Tedavilerinin Kıyaslanması

Cochrane derleme özeti

Parkinson hastalarının birçoğu konuşma problemlerinden yakınır. En sık yakınılan problemler, zayıf, kaba, nazal veya monoton ses, kaba artikülasyon, yavaş ya da hızlı konuşma, konuşmaya başlamada güçlük, vurgu ve ritimde bozulma, kekeleme ve ses titremesidir. Bu hastalarda ayrıca, yüz ifadesi ve jestler gibi non-verbal ifadeler de azalır. Bunlar hastalık ilerledikçe artar ve ciddi iletişim problemlerine yol açabilir.

Bu derlemede konuşma ve dil tedavilerinin (KDT) Parkinson hastalığındaki konuşma bozukluklarına faydaları birbirine karşı kıyaslandı. 16 tıbbi veri tabanında, çeşitli klinik araştırma kayıtlarında ve belirlenen araştırmaların ve başka derlemelerin referans listelerinde konuyla alakalı yayınlar arandı.

Toplam 159 katılımcıyla yapılmış 6 araştırma bulundu. Metotlar çok değişken olduğundan sonuçların meta-analizi mümkün olmadı. Araştırmalardaki katılımcı sayısının azlığı ve metodolojik kusurlar göz önüne alındığında bir KDT şeklini diğerine karşı desteklemek için kanıtlar yetersiz.

Kaynak

Herd CP, Tomlinson CL, Deane KHO, Brady MC, Smith CH, Sackley CM, Clarke CE. Comparison of speech and language therapy techniques for speech problems in Parkinson's disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 8. Art. No.: CD002814. DOI: 10.1002/14651858.CD002814.pub2

Orijinal özet için: Parkinson Hastalığında Konuşma Ve Dil

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv