Parkinson Hastalığında Konuşma Problemleri İçin Konuşma Ve Dil Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Parkinson hastalarının birçoğu konuşma problemlerinden yakınır. En sık yakınılan problemler, zayıf, kaba, nazal veya monoton ses, kaba artikülasyon, yavaş ya da hızlı konuşma, konuşmaya başlamada güçlük, vurgu ve ritimde bozulma, kekeleme ve ses titremesidir. Bu hastalarda ayrıca, yüz ifadesi ve jestler gibi non-verbal ifadeler de azalır. Bunlar, hastalık ilerledikçe artar ve ciddi iletişim problemlerine yol açabilir.

Bu derlemede konuşma ve dil tedavisinin, sahte tedavilere ya da tedavi yapılmamasına kıyasla Parkinson hastalığındaki konuşma bozukluklarına faydasını araştırdık. 16 tıbbi veri tabanında, çeşitli klinik araştırma kayıtlarında ve belirlenen araştırmaların ve başka derlemelerin referans listelerinde konuyla alakalı yayın arandı.

Total 63 katılımcıyla yapılan ve yapılan müdahaleyi, tedavi almayan gruba karşı kıyaslayan 3 randomize kontrollü araştırma bulundu. Araştırmaların metot kalitesi değişik olup tümü de en az 1 önemli kalite ölçütünde başarısız bulundu.

Üç araştırma da konuşma ve dil tedavisinin pozitif bir etkisi olduğunu bildirdi. Araştırılan sonuç ölçütlerinden çoğunun, tedaviden sonra klinik olarak anlamlı bir miktarda iyileştiği görüldü. Ancak bu çalışmalarda kullanılan metotlarda kusurlar olduğuna ve katılımcı sayısının azlığına dikkat etmek gerekir. Bunlar Parkinson hastalarında konuşma bozuklukları için konuşma ve dil tedavisinin faydalı olduğunu ya da olmadığını kesin olarak ispatlamak için kanıtların yetersiz olduğu anlamına geliyor; ancak kanıt olmaması etkinin de olmadığı anlamına gelmez.

Parkinson hastalarında konuşma bozuklukları için konuşma ve dil tedavisinin etkinliğini değerlendiren iyi tasarımlı ve plasebo kontrollü büyük bir randomize araştırma yapılması gerekir. Bu araştırmada, Parkinson hastalarıyla özellikle alakalı sonuç ölçütleri seçilmeli ve hastaların herhangi bir iyileşmenin devamını belirlemek için en az 6 ay izlenmeli.

Kaynak

Herd CP, Tomlinson CL, Deane KHO, Brady MC, Smith CH, Sackley CM, Clarke CE. Speech and language therapy versus placebo or no intervention for speech problems in Parkinson's disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 8. Art. No.: CD002812. DOI: 10.1002/14651858.CD002812.pub2

Orijinal özet için: Parkinson Hastasında Konuşma Ve Dil

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar