Tüberküloz Tarama Programları

Tarama programlarının, temaslılar arasında tanı oranını artırıp artırmadığını ya da toplumda TBC oranını düşürüp düşürmediğine dair yeterli kanıt bulunmuyor. Bu yüzden TBC temaslılarının sistematik taramadan geçirilmesinin faydasını belirlemek için daha çok araştırma yapılması gerekiyor.

Cochrane derleme özeti

Tüberküloz, her yıl 9 milyondan fazla insanı etkileyen ciddi bir enfeksiyon hastalığıdır. Hastanın enfekte akciğerinden çıkan ve havada uçuşan damlacıklarla yayılır. Etkili antibiyotiklerle yaygın ve erişilebilir tedavi mevcut olmakla beraber hastalık kaynakları kısıtlı bölgelerde olağan bir hastalık olarak varlığını sürdürüyor. Bu derleme, kesin TBC tanısı konmuş hastalarla direk temaslı tüm insanların sistematik olarak taranması ile erken tanı oranının artıp artmadığını belirlemeyi amaçlıyor. Derleme sonucunda, bu soruya cevap verecek uygun RK araştırma bulunmadığı anlaşıldı. Bu nedenle tarama programlarının, temaslılar arasında tanı oranını artırıp artırmadığını ya da toplumda TBC oranını düşürüp düşürmediğine dair yeterli kanıt bulunmuyor. Bu yüzden TBC temaslılarının sistematik taramadan geçirilmesinin faydasını belirlemek için daha çok araştırma yapılması gerekiyor.

Arka plan

TBC, hava yolu ile yayılan bakterilerin neden olduğu global ve büyük çaplı bir sağlık sorunudur. Hastalar çoğu zaman, az gelişmiş ülkelerde, sağlık kuruluşlarına başvurduğunda belirlenir (pasif olarak vaka bulma). Temaslılar, yüksek hastalık riski grubu teşkil eder. Temaslıların aktif taranması, vaka bulma oranları ve hastalığın kontrolünü iyileştirebilir.

Amaçlar

Bu derlemede, temaslılar arasında aktif olarak vakalar aramanın, günlük normal pratiğe kıyasla tanı oranında artış sağlayıp sağlamadığını kıyaslamayı amaçlıyor.

Araştırma stratejisi

2011 Nisanında, CENTRAL, MEDLINE, EMBASE, LILACS ve mRCT tarandı. Ayrıca makalelerin referans listeleri, Uluslararası Tüberküloz ve Akciğer Dergisi araştırıldı ve ilgili araştırmacılar ve kurumlarla temas sağlandı.

Seçim kriterleri

Mikrobiyolojik olarak gösterilmiş (balgam yayması ve kültür) tüberküloz hastalarının yakın ve tesadüfi temaslıları arasında, hasta belirlemek için aktif olarak vaka bulma konusunda yapılan randomize ve yarı randomize araştırmalar seçildi.

Bilgi toplama ve analiz

İki yazar birbirinden bağımsız olarak, yukarıdaki şekilde bulunan çalışmaları istenen kriterler açısından ve metodolojik yönden değerlendirdi.

Ana sonuçlar

Bu derleme için istenen kriterlere uyan çalışma bulunamadı. Bir RK araştırmada, temaslılar arasında aktif olarak vaka bulmanın etkisini değerlendirildi. Ancak bu araştırmada müdahaleye LTBI (latent tüberküloz enfeksiyonu) taraması ve tedavisi de eklendiğinden aktif olarak vaka bulmanın etkisi ayrı olarak hesaplanamadı.

Yazarların kararı

Konfirme hastaların temaslıları arasında aktif olarak vaka bulma taramalarının etkisini değerlendirmek için randomize ya da yarı randomize kontrollü araştırmalardan sağlanan bilgiler halen yetersizdir. Gözlemsel çalışmalar, temaslılarda TBC gelişme riskinin genel popülasyondan daha yüksek olduğunu göstermekle beraber, bu temaslılar arasında aktif olarak vaka bulmanın teşhis oranlarında anlamlı bir artış sağlayıp sağlamadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Fox GJ, Dobler CC, Marks GB. Active case finding in contacts of people with tuberculosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 9. Art. No.: CD008477. DOI: 10.1002/14651858.CD008477.pub2

Orijinal kaynak için: Temaslılarda TBC taramaları

Son Paylaşımlar
Arşiv