Toplum İçinde Anafilaksi Tedavisi İçin Adrenalin Oto-Enjektörleri

Cochrane derleme özeti

Anafilaksi ani başlayan ciddi bir allerjik reaksiyondur, ölüme neden olabilir. Olağanda gıdalar, böcek sokması, ilaçlar ve da doğal lateks lastiği tetikleri Reaksiyon tipik olarak ön belirti olmadan görülür, risk altında olan kişiler, aileleri ver arkadaşları için korkutucu ve hayati tehlike yaratan bir tecrübedir. Anafilaksili hastalarda ana tedavi olarak adrenalin (epinefrin) yaygın olarak savunulur. Anafilaksi riski olan birçok insana adrenalin oto-enjektörleri (Adrenaclick, Anapen, Epipen, Jext ve Twinject gibi) yazılıyor, böylece kendileri ya da aileleri gerektiğinde ilacı uygulayabiliyor. Adrenalin oto-enjektör kullanımıyla ilgili potansiyel problemler enjektörü yanında taşımanın ihmali; anafilaksi belirti ve bulgularının tanınmamasına bağlı kullanım başarısızlığı; oral antihistamin kulanım tercihi ya da acil durumdaki korku ve paniktir. Bunun yanı sıra bu enjektörler birçok ülkede ya bulunmaz ya da pahalıdır.

Adrenalin oto-enjektörlerinin kullanımı için kanıt temeli belirsiz. Bu nedenle toplum içinde anafilaksi atakları esnasında adrenalin oto-enjektörleri kullanımına dair yayınlanmış ya da yayınlanmamış yüksek kalitede yazılar için anahtar bilgi tabanlarında literatür araştırması yaptık. Ayrıca konu hakkında herhangi bir bilgileri olup olmadığını anlamak için ilgili ilaç şirketleriyle de temas kurduk. Araştırma sonucunda anafilaksi ve adrenalin oto-enjektör kullanımı ile ilgili çok çalışma bulduk ancak randomize kontrollü araştırma bulamadık.

Anafilakside adrenalin oto enjektör kullanımının elde mevut en iyi kanıtlara dayandığı kararına vardık. Toplum içinde anafilaksi tedavisi için adrenalin oto-enjektör kullanımının etkinliğine dair randomize kontrollü araştırma kanıtı bulunmuyor. Böylesi çalışmaların ideal olarak adrenalini plaseboyla kıyaslaması gerekir; ancak anafilakside plasebo kullanımı etik dışıdır. Bu nedenle oto-enjektörlerin toplum içinde anafilaksi tedavisi için birinci seçenek tedavi olarak kalmasını öneriyoruz.

Kaynak

Sheikh A, Simons FER, Barbour V, Worth A. Adrenaline auto-injectors for the treatment of anaphylaxis with and without cardiovascular collapse in the community. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 8. Art. No.: CD008935. DOI: 10.1002/14651858.CD008935.pub2

Orijinal özet için: Anafilakside Hazır Enjektör

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv