Uzun Süreli PPI Kullanımı ile Kalça Kırığı Riski Artıyor

Medscape Education’dan çeviri

Klinik kapsam

Khalili ve arkadaşlarının yaptığı çalışmaya göre, PPI’ler dünyada en çok kullanılan ilaçlar arasında yer alıyor ve tezgâh üstü satışa açılmalarından beri kullanımları arttı. İyi tolere edilen ilaçlar olmalarına rağmen, kalsiyum absorpsiyonunu inhibe edici eylemleri ve osteoklast işlevi ile etkileşim göstermeleri nedeniyle birkaç çalışmada bu ilaçların uzun süreli kullanım ile kırık riski arasında ilişki bulundu.

Hemşire Sağlığı Çalışması’ndan sağlanan bilgilerin bu analizinde, postmenopozal kadınlarda PPI kullanımı ile kalça kırığı riski arasındaki ilişki inceleniyor.

Çalışma özeti ve perspektif

Yeni yapılan bir çalışma, postmenopozal kadınlarda, özellikle de sigara içenlerde, uzun süreli PPI kullanımı ile kalça kırığı riskinde görülen birlikteliği destekliyor.

PPI’ler kırık riskini; gastrin sekresyonunu artırarak, kalsiyum absorbsiyonunu inhibe ederek ve osteoklast işlevini değiştirerek etkileyebilir.

Mide şikayetlerinde bunların kullanımı, ABD’de 2003 yılında tezgah üstü satışının serbest bırakılması ile artış gösterdi. 2010 Mayısında FDA, uzun süreli PPI kullanımı ile kalça kırıkları arasında muhtemel bir ilişki hakkında uyarı yayınladı ve daha fazla bilgi talebinde bulundu. BMJ’de 31 Ocakta online olarak yayınlanan yeni çalışma eldeki bilgilere, yaklaşık 80 000 kadından sağlanan bilgilerle katkıda bulunuyor. Boston – MassachusettsGenel Hastanesinden Dr. Hamed Khalili ve arkadaşları, prospektif Hemşire Sağlığı kohort çalışmasından yaşam tarzı ve diyet risk faktörleri hakkında sağlanan bilgileri incelediler. 1982 yılında başlayan çalışmada, katılımcılara her iki yılda bir anket sorgulaması uygulanıyor.

Çalışmaya katılan 79 899 kadın içinde PPI kullanımı 2000 – 2010 yılları arasında, %6.7′den %18.9′a, yaklaşık üç kat artış gösterdi. Araştırmacılar 565 786 hasta yılı izlemde 893 kalça kırığı belgelediler. İlaçları en az 2 yıl düzenli kullanan kadınlar arasında kalça kırığı mutlak riski, 1000 hasta yılı başına 2.02 olarak bulundu. Aynı risk ilaç kullanmayan kadınlarda 1.51 olarak hesaplandı.

2 yıl ya da daha fazla PPI kullanan kadınlarda kalça kırığı riski %35 oranında daha yüksek bulunuyor (yaşa göre ayarlanmış risk oranı -RO- 1.35; %95 GA 1.13-1.62). Kırık riski ile ilişki, VKİ, fiziksel aktivite düzeyi, kalsiyum kullanımı ve kırık riskini etkileyebilecek başka ilaçlar kullanımı için (bifosfonatlar, tiyazid diüretikler, kortikosteroidler ve HRT gibi) yapılan ayarlamalardan sonra da sebat gösterdi. PPI kullanımı ve kalça kırığı ilişkisi, zaman içinde de korelasyon gösterdi. Yazarlar, ilaç kullanmayanlara kıyasla, ilaç kullanan kadınların tamamen ayarlanmış risk oranlarının, iki yıl kullanım için 1.36 (1.12-1.65), dört yıl kullanım için 1.42 (1.05 – 1.93) ve 6-8 yıl kullanım için 1.55 (1.03 – 2.32) olduğunu bildirdiler. Bunun yanında ilacı en az iki yıl bırakan kadınlarda risk normale döndü.

İncelenen risk faktörleri arasında, sigara içme öyküsünün ön plana çıktığı görüldü. Halen sigara içen ya da evvelce içici olan kadınlarda kırık riski %50′den fazla yüksek bulundu (tümüyle ayarlanmış RO 1.51 (%95 GA 1.20 – 1.91). Yazarlar hiç sigara içmemiş kadınlarda PPI kullanımı ve fraktür riski arasında bir ilişki bulamadılar (tümüyle ayarlanmış RO 1.06 (%95 GA 0.77 – 1.46). Araştırmacılar, kalsiyum absorpsiyonunda sigara içmeden kaynaklanan inhibisyonun, PPI kullanımı ile sinerji gösterebileceğini öne sürdüler. PPI’nın neden kullanıldığı ile kırık riski arasında ilişki görülmedi.

Araştırmacılara göre çalışmanın kuvvetli yönleri, prospektif yapısı, örneğin geniş olması ve sonuçları karıştırabileceği kabul edilen çeşitli risk faktörlerinin analizidir. Kısıtlamalarından biri, kullanılan PPI’lerin marka ve dozajlarının araştırılmamış olmasıdır.

Araştırmacılar, “postmenopozal kadınlarda düzenli PPI kullanımı, kalça kırığı riskinde artışla birliktelik gösteriyor, en kuvvetli risk en uzun süre kullanım veya pozitif sigara içme öyküsü ile birlikte görülüyor” kararına vardılar.

Yazarlar konu ile alakalı herhangi bir mali ilişkileri olmadığını açıkladılar.

Yazı için: PPI Kullanımı ve Kırık Riski

Orijinal makale için: PPI Kullanımı ve Kırık Riski – BMJ

Yorumlar

1. Ersan TAŞCI

21 Eylül 2012, 10:17

Leblebi gibi NSAİİ, Kortizon kullanılan yaşlı hastalarda, osteoporoza bağlı kırık riski artacaktır elbet. NSAİİ kullanlara PPİ da kullanımı önerildiği için bağlantıyı doğru kurmak gerek. Nitekim sigara içenlerde PPİ kullanımı ile içmeyenlerde PPİ kullanımı ve kırık riski arasında anlamlı farklılık olması sigara içiminin asıl belirleyici faktör olduğunu düşünüdürebilir.

saygılar.

2. Dr Ayşe Celikkaya

21 Eylül 2012, 12:35

Yazıyı büyük ilgiyle okudum çünkü 3 hafta önce femur boynum kırıldı. Hem de görece basit bir düşüşle. Ortopedistim osteporoz düşündürecek bir kemik yapım olmadıgını söyledi. Uzunca süredir ,çok düzenli olmasa da PPİ kullanıyorum. Galiba osteporozdan bağımsız olarak da kırığa yakınlık artıyor! Uzman yorumu bekliyorum.

3. Derya

21 Eylül 2012, 12:40

Ayşe Hanım çok geçmiş olsun. Geçirdiğiniz kırığı duyunca, yorumunuz için düşünebileceğim tüm cevaplar uçtu gitti. İzleyen hocalarımız var, mutlaka bir yorumları olacaktır. Tekrar geçmiş olsun diliyorum.

4. Derya

21 Eylül 2012, 12:45

Ersan Bey merhaba.

Yorumlarınıza geç cevap veriyorum, çünkü -sanıyorum- onaylanmış yorumcu olduğunuz için, bu makine yorumunuzu yayınlıyor, ama bana hatırlatma yapmıyor. Dr. Ayşe Hanımın yorumunu okurken farkettim. Maalesef bir kırık geçirmiş ve PPI kullanımına bağlı olmasından endişe ediyor. Hangimiz kullanmıyoruz ki?

Son Paylaşımlar
Arşiv