Hipertansiyonda Sarımsak

Cochrane derleme özeti

Sarımsak kan basıncını düşürücü etkisi için tansiyon hastalarınca yaygın olarak kullanılır. Bu derlemede hipertansiyonlularda sarımsağın kalp-damar olayları ve mortaliteye etkisine dair mevcut güncel kanıtları derledik.

Hipertansiyonlu hastalarda sarımsağın, plaseboya karşı kıyaslandığı iki randomize kontrollü araştırmadan sağlanan verilere göre plaseboya kıyasla biraz kan basıncı düşürücü etki sağlayabildiği görülüyor. Ancak sarımsağın kalp damar morbidite ve mortalite riskini azaltma anlamında plaseboya kıyasla bir tedavi avantajı sağlayıp sağlamadığını belirlemek için mevcut kanıtlar yetersiz.

Bu popülasyonda sarımsağın tedavi aracı olarak güvenlik verileri de eksik. Mortalite, ciddi ters olaylar ve kalp damar morbiditesinde muhtemel farkları belirleyebilmek için farklı sarımsak dozlarını plaseboya karşı kıyaslayan daha fazla ve yeterince büyük çalışmalar gerekiyor.

Kaynak

Stabler SN, Tejani AM, Huynh F, Fowkes C. Garlic for the prevention of cardiovascular morbidity and mortality in hypertensive patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 8. Art. No.: CD007653. DOI: 10.1002/14651858.CD007653.pub2

Orijinal özet için: Tansiyon Düşürücü Sarımsak

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv