Adolesan ve Genç Kızlarda Kontraseptif Kullanımı İçin ACOG Rehberi

Ergen ve Genç Kızlar İçin En iyisi İUC’ler ve Kontraseptif İmplantlar.

Medscape Medical News’ten çeviri

ACOG’un yayınladığı yeni rehbere göre, istenmeyen gebelik oranlarının çok düşük ve hasta tatmininin yüksek olması nedeni ile adelosan kızlarda istenmeyen gebelikleri önlemenin en iyi yolu intrauterin cihazlar ve implantlar. Adolesan Sağlığı Uzun Etki Süreli Reversibl Kontraseptif (UERK) Çalışma Grubu Komitesi’nin en son rehberi Obstetrics & Gynecology dergisinin Ocak sayısında yayınlandı. Rehber yenilenen 2007 rehberine benzer ancak daha fazla bilgi sağlıyor.

Yazarlar, İUC’ler ve levonorgestrel salan IUC’ler (LNG -İUC) gibi uzun etki süreli reversibl kontrasepsiyonda istenmeyen gebelik oranlarının, adolesan ve gençlerin daha çok tercih ettikleri kısa etki süreli metodlara göre daha düşük olduğunu bildiriyor. Kondom, oral kontraseptif, bant kontraseptif, vaginal halka ve depo medroksiprogesteron asetat (DMPA) enjeksiyonlarında istenmeyen gebelik oranları, UERK’e kıyasla 22 kat daha yüksektir. UERK kullanan kadınlarda gebelik oranı yılda %1’in altında bulunuyor. Dahası, NEJM’de Mayıs ayında yayınlanan bir çalışmaya göre, kısa etki süreli kontraseptif kullanan 21 yaş altı kadınlarda istenmeyen gebelik ihtimali, daha yaşlı grubun iki katı gibi bildiriliyor. UERK’ile her iki grupta da gebelik riski eşitleniyor. Adolesan ve genç kızlar arasında kısa etkili kontraseptiflere devam oranı çok daha düşük. Kısa etki süreli hormonal doğum kontrol metodu kullanan 15 – 24 yaş arası 1387 kadın arasında yapılan bir çalışmada, çok azının birinci yılın sonunda aynı ilaca devam ettiği anlaşıldı.

DMPA enjeksiyonu kullananların %16’sı, bant kullananların %11‘i birinci yıl sonunda aynı ilacı kullanmaya devam ediyordu. Halka ve oral kontraseptif kullananlarda devam oranı daha yüksek, %30 bulundu.

Başka çalışmaların gösterdiğine göre, UERK kullanan adolesan ve genç kızlarda ise devam oranı %70’i rahatlıkla aşıyor. 14-45 yaşlar arasında 41667 genç kız ve kadın arasında yapılan bir çalışmada, bir yılın sonunda kısa etki süreli kontraseptiflere devam oranı %55, UERK’ye devam oranı ise %88 olarak bulundu. Bu çalışmada adolesan ve erişkinler kombine edilmekle beraber, 20 yaş altı kadınlarda LNG-IUC devam oranlarını, daha büyük kadınlarla kıyaslayan bir çalışmada, yaş grupları arasında benzer oranlar bulundu: Gençlerde % 85, yaşlı grupta %80. Adolesen ve genç kızlarda bakırlı İUC devam oranları, büyük kadınlara kıyasla hafifce düşük bulundu, ancak %72′lik bu oran diğer çalışmalarda kısa etki süreli kontraseptif kullananlar için bildirilenlerden çok daha yüksektir.

UERK metodları hala kısa etki süreli doğum kontrol yöntemlerinin gölgesinde kalmasına rağmen gittikçe daha popüler hale geliyor. ABD’de 2002 yılında UERK tercih eden kadınların oranı %2.4 iken 2009 yılında %8.5′e ulaştı. Fertility end Sterility dergisinde 16 Haziranda on-line yayınlanan bir çalışmaya göre kontraseptif kullanan 15 – 19 yaş arası gençlerde UERK oranı %4.5 bulunuyor.

ACOG rehberi yazarları “Genç kızların kontraseptif yöntemleri seçerken, UERK tercih etmeye teşvik edilmeleri gerektiğini” ifade ediyor. “İUC’ler ve implantlar genç kadınlarda istenmeyen gebeliklerin, hızla tekrar gebe kalmanın ve abortların önenmesinde en iyi geri dönüşlü yöntemlerdir.”

Komite raporunda İUC kullanımında komplikasyonların seyrek olduğu bildiriliyor. Araştırmalar, IUC kullanan genç kadınlarda ne pelvik inflamatuar hastalık (PIH) ne de kısırlık riskinin artmadığını gösteriyor.

Yazarlara göre İUC kullananlarda komplikasyonlar “nadir ve büyüklerle gençler arasında az fark gösteriyor”. Çalışmalar gösteriyor ki, PIH riski İUC’nin ilk takılmasından sonraki ilk 20 günde artar, sonra normale döner, mutlak risk düşüktür. İUC takılması ile PİH riski, eğer bir servikal enfeksiyon yoksa %0-2 arasında, fark edilmeyen bir enfeksiyon varsa da %0-5 arasındadır. Eğer bir enfeksiyon varsa da neden büyük ihtimalle İUC değil bakteriyel kontaminasyondur.

İUD takılmasından sonra bir pozitif klamidya testi ile karşılaşılması, eğer hemen tedavi uygulanırsa PİH ihtimalini artırmaz. Yazarlar, “LNG-İUC’lerin servikal mukusu kalınlaştırıp endometriyumu incelterek gerçekte riski azaltabileceğini” bildiriyor.

CDC’nin 2010 sürveyans raporuna göre15 – 19 yaş arası kadınlarda gonore oranı en yüksek, klamidya riski ise ikinci derecede yüksektir. Rapor, cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı test yapılmasını ve bunların İUC yerindeyken tedavi edilebileceğini bildiriyor.

“Adolesanların UERK’ye erişimini artırmak, kadın-doğum hekimleri için hem klinik hem de halk sağlığı açısından bir fırsattır.” Üst düzey etkinlikleri, yüksek tatmin ve devam oranları, günlük kullanım disiplinine gerek olmaması göz önüne alındığında EURK metodları, tüm kadınlar ve adolesanlar için birinci tavsiye olmalıdır.

Orijinal haber için: Genç Kızlarda Kontraseptif Tercihi

ACOG rehberi için: Genç Kızlarda Kontraseptif ACOG Rehberi

Son Paylaşımlar
Arşiv