İTO Yönetim Kurulu Duyurusu: “Hacamat ve Kupa Tedavisi Sempozyumu”

Ne yazık ki ülkemizde sağlık alanı giderek şiddetlenen ve kurumsallaşan bir gericilik dalgasıyla karşı karşıyadır. Toplumu dini referanslara göre şekillendirme çabalarının sağlık alanındaki yansımaları olarak karşımıza çıkan sezaryen ve kürtaj tartışmalarına, hastane imamları projelerine şimdi de “Hacamat ve Kupa Tedavisi Sempozyumu”nun eklendiğine tanıklık ediyoruz. Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve Dış işleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun eşi Sare Davutoğlu himayesinde yapılacak olan ve “Geleneksel İslam Tıbbında Teşhis Yöntemleri”, “Kuran ve Hadis Referansına Sahip Tıbbi Bitkiler”, “Osmanlı ve Nijerya’da Kupa Tedavisi”, “Hastane Tabanlı Kesitsel Hacamat Çalışması” gibi başlıkların tartışılacağı 2. Uluslararası Kupa Terapisi Sempozyumu 28-30 Eylül 2012 tarihlerinde İstanbul’da başlıyor.

Mevcut iktidar ve bürokrasi tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak desteklenen, hiçbir bilimsel dayanağı bulunmayan, faydasız ve kimi zaman zararlı olduğu için modern tıp tarafından yüzyıl öncesinde terk edilmiş bir takım uygulamaların, her derde devâ denilerek bugün yeniden canlandırılmaya hatta dayatılmaya çalışılması, halkın aklına, sağlığına ve tıbbın bilimsel niteliğine yönelik bir saldırıdır. Halkın sağlığı ile oynamak pahasına, alternatif tıp adı altında pazarlanmaya çalışılan çağ dışı uygulamalarla bir yandan sağlık alanını bilimsellikten kopartarak dinselleştirmenin, diğer yandan da cepleri doldurmanın hedeflendiği açıktır. Tıp her geçen gün yeni bilimsel çalışma ve buluşlarla hızla ilerlerken, geleneksel tıp adı altında bilim dışı, sözde tedavi edici uygulamaların meşrulaştırılması girişimleri aynı zamanda iktidarın sağlık emekçilerini ve halkın cebini “hacamat” eden Sağlıkta Dönüşüm Programından güç almaktadır.

Mesleki sorumluluğumuz gereği halkımızın bilimsel ve nitelikli sağlık hizmeti alma hakkını ve tıp bilimini korumak zorundayız. Halkımızın inancını ve kazancını sömürmeyi hedefleyen şarlatanlara ve sağlıktaki gericileşmeye karşı mücadele etmek biz aydın hekimlerin görevidir. İstanbul Tabip Odası olarak sağlık alanındaki tüm bilim dışı uygulamalara, bunların meşru gösterilip desteklenmesine karşı durduğumuzu ve tıp mesleğinin bilimsel niteliğini kararlılıkla savunacağımızı bildirir, halkımızı çağ dışı, gerici sağlık uygulamalarına itibar etmemeye çağırırız.

Son Paylaşımlar