Ön Çapraz Bağ Tamiratında Patellar Veya Hamstring Tendon Grefti

Cochrane derleme özeti

Ön çapraz bağ (ÖÇB) özellikle kesme, pivot ve tekmeleme-şut aktivitelerinde diz ekleminin stabilizasyonunu muhafazada önemlidir. ÖÇB rüptüründe stabilizasyonunu kaybeden diz genellikle zaman içinde daha da hasara uğrar. Hasarlı bağın olağan tamiratında patellar tendon ya da hamstring tendonlarından alınan otogreftler kullanılır. Bu derlemede hangi grefti kullanmanın daha iyi olduğu araştırıldı.

Derlememize, toplam 1597 genç ve orta yaşlı erişkinde hamstring tendonuna karşı patellar tendon greftleriyle yapılan ÖÇB rekonstrüksiyonu sonuçlarını raporlayan, 19 araştırma dâhil edildi. Araştırmaların çoğunda, sonuçları etkilemiş olması muhtemel kusurlu yöntemler kullanıldı.

Hastaların raporladığı değerlendirme dâhil olmak üzere, fonksiyonla ilgili sonuç ölçütleri hakkında sağlanabilen sınırlı veriler, bir greftin diğerinden daha iyi olup olmadığını göstermedi. Benzer şekilde, yeniden kopmalarda ve uluslararası diz belgeleme komitesi (International Knee Documentation Committee) skorlarında iki tip greft arasında fark olmadığı bulundu.

Diz stabilitesiyle ilgili tüm testler patellar tendon grefti lehindeydi. Ancak patellar tendonla rekonstrüksiyondan sonra ön diz ağrısı ve çömelmede ağrı daha fazla oldu.

Patellar tendonla rekonstrüksiyondan sonra daha fazla hastada dizden bükülmüş bacağı uzatabilme yetisinde biraz kayıp oldu. Hamstring tendonuyla yapılan rekonstrüksiyondan sonra ise tersine olarak, biraz dizi bükebilme yetisi kaybedildi. Diz ekleminin hareket açıklığında (ROM) görülen bu kayıpların hastalar açısından ne kadar önemli olduğu belirsiz.

Sonuç olarak sağlanabilen güncel kanıtlar ÖÇB rekonstrüksiyonunda kullanılan iki tip greftten birini tavsiye edebilmek için yetersiz kaldı.

Kaynak

Mohtadi NGH, Chan DS, Dainty KN, Whelan DB. Patellar tendon versus hamstring tendon autograft for anterior cruciate ligament rupture in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 9. Art. No.: CD005960. DOI: 10.1002/14651858.CD005960.pub2

Orijinal özet için: Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu İçin Greft

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv