Over Kistlerinin Tedavisinde Oral Kontraseptifler

Cochrane derleme özeti

Üreme çağındaki kadınlar çoğunlukla ayda bir yumurtlar. Yumurtalık, içinden aldığı bir yumurtayı blister içinde taşıyarak serbest bırakır. Yumurtayı bırakan blister başka tipte bir kiste dönüşerek, gebeliğin gelişmesi için progesteron salgılar. Bu kistlerin birçoğu problemsiz olarak oluşur ve kaybolur. Ancak bazen kistler büyür ve ağrılı olur, kimileri aylarca kalır. Birkaç on yıl öncesinde sağlıkçılar, doğum kontrol haplarının yumurtanın salınmasını önlediğini ve bu hapları kullanan kadınlarda daha az kist görüldüğünü fark ettiler. Buna dayanarak birçok hekim kistlerin hızla kaybolmasını sağlamak için doğum kontrol hapları ile tedaviye başladı.

Bu iyi huylu (fonksiyonel) kistlerin tedavisinde doğum kontrol hapı kullanımını inceleyen tüm RK araştırmaları elektronik olarak araştırdık. Başka araştırmalar için yazarlara mektup yazdık. Sonuçta dört ülkede yapılmış, 686 kadın üzerinde yürütülmüş 8 araştırma bulduk. Üç araştırma, hapları gebe kalmalarına yardımcı olması amacı ile kullanan kadınlarla ilgili, diğer beşi fertilite tedavisi olmayan kadınlarda gelişen kistlerle ilgili bulundu. Bu çalışmaların hiç birinde oral kontraseptif kullanımının kistlerin daha hızlı kaybolmasını sağladığı görülmedi. Bu nedenle doğum kontrol hapları bu maksatla kullanılmamalıdır. Kistlerin kendi kendine kaybolması için 2-3 ay beklemek daha iyi bir yaklaşımdır.

Arka plan

Üreme çağındaki kadınlarda fonksiyonel over kistleri tüm dünyada olağan bir jinekolojik problemdir. Büyük, ağrılı ve ısrarcı olduklarında cerrahi girişim gerekebilir, bezen overin çıkarılması gerekir. Eskiden oral kontraseptif kullanımı ile fonksiyonel over kisti insidensinde azalma birlikte görüldüğünden, birçok hekim doğum kontrol haplarının bu kistlerin tedavisinde kullanılabileceğini düşündü. Bu davranış erken 1970’li yıllarda olağan bir klinik uygulama haline geldi.

Amaç

Bu derlemede fonksiyonel over kistlerinin tedavisinde oral kontraseptif kullanımını araştıran tün RK araştırmalar incelendi.

Araştırma stratejisi

CENTRAL, MEDLINE, POPLINE, EMBASE ve ClinicalTrials.gov ve ICTRP bilgi tabanları araştırıldı. Başk bilinmeyen çalışmalara ulaşmak için, bulunan makalelerin referans listeleri tarandı ve yazarlarla temas kuruldu Seçim kriterleri Over kistlerinin tedavisinde -korunmada değil- oral kontraseptif kullanımını araştıran tüm RK araştırmalar dil kısıtlaması olmadan seçildi. Kist tanısında, yazarların kriterlerine uyuldu.

Bilgi toplama ve analiz

İki yazar birbirlerinden bağımsız olarak makalelerden bilgileri çıkardı. Bir yazar bilgileri RevMan programına girdi, bir diğeri, girişlerin doğruluğunu test etti. İki yönlü sonuçlar için Mantel-Haenszel odds ratio ve 95% güven aralıkları hesaplandı. Sürekli sonuçlar için %95 GA ile ortalama farklar hesaplandı.

Ana sonuçlar

Dört ülkeden, 686 kadın üzerinde yürütülmüş sekiz RK araştırma belirlendi. Çalışmaların hiç birinde kombine oral kontraseptifle tedavi fonksiyonel over kistlerinin rezolüsyonunu hızlandırmadı. Bu sonuç spontan oluşan ya da ovülasyon indüksiyonu sonucu oluşan kistler için de geçerli bulundu. Çoğu kist birkaç siklus içinde tedavisiz iyileşti, ısrarcı kistlerde fizyolojik değil patolojik olma eğilimi (örneğin endometriyoma ya da para-over kist) görüldü.

Yazarların kararı

Kombine oral kontraseptifler fonksiyonel over kistlerinin tedavisinde yaygın olarak kullanılmakla beraber faydalı görünmüyor. İki ya da üç siklus gözlem ve bekleme uygun bir yöntemdir. Kist ısrarcı olursa, sıklıkla cerrahi tedavi endikedir.

Kaynak

Grimes DA, Jones LB, Lopez LM, Schulz KF. Oral contraceptives for functional ovarian cysts. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 9. Art. No.: CD006134. DOI: 10.1002/14651858.CD006134.pub4

Orijinal özet için: Fonksiyonel Over Kistleri ve Oral Kontraseptifler

Etiketler:

Son Paylaşımlar