Primer Biliyer Sirozlu Hastalarda Klorambusil

Cochrane derleme özeti

 

Primer biliyer siroz karaciğerin otoimmün hastalığıdır. Bu hastalarda immüno-supresif özellikleri nedeniyle klorambusil kullanılıyor.

 

Bu derleme klorambusilin primer biliyer sirozdaki faydalı ya da zararlı etkilerini değerlendirmeyi hedefliyor. Toplam 24 katılımcıyla yapılan sadece 1 randomize kontrollü araştırma bulundu. Araştırma küçük olmasının yanında kayırma hatası riski de yüksek olup sonuçlara güvenilemeyeceğini gösteriyor. Tek çalışma olduğundan meta analiz yerine Fisher’s exact testi ve t-testi kullanıldı.

 

Klorambusille birlikte mortalitede, müdahale yapılmamasına kıyasla anlamlı bir düşme görülmedi. Klorambusil alan tüm hastalarda, özellikle kemik iliği baskılanması şeklinde ters olaylar görüldü.

 

Klorambusil ortalama serum bilirubin, albümin, immümglobulin M, AST değerlerinde ve karaciğerde süzülen iltihabi atıklarda anlamlı ölçüde iyileşmeye yol açtı. Ancak bu sonuç ölçütlerinin, hastayla ilişkili sonuç ölçütlerinin yerini tutmak için geçerliliği bulunmuyor. Primer biliyer sirozlu hastalarda klorambusil kullanımının desteklenme ya  da reddi konusu belirsiz kaldı.

 

Kaynak

Li WX, Yan X, Shi CR, Zhang AP. Chlorambucil for patients with primary biliary cirrhosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 9. Art. No.: CD008714. DOI: 10.1002/14651858.CD008714.pub2

 

Orijinal özet için: Primer Biliyer Siroz

 

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Please reload

Son Paylaşımlar
Please reload

Arşiv
Please reload

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus