Allojenik Kök Hücre Nakli Yapılan Hastalarda Graft-Versus-Host Hastalığının Önlenmesinde Anti-Timosi

Cochrane derleme özeti

Allojenik hemopoetik kök hücre nakli, çeşitli habis ve bazı habis olmayan kan hastalıklarında potansiyel olarak şifa verici bir seçenek teşkil eder. Bu tedavide sağlıklı bir kişiden alınan, doku markerleri (tam adıyla insan lökosit antijen (HLA) markerleri) uyumlu kan kök hücreleri, uygun bir alıcıya nakledilir.

Alıcı ve verici bu markerlerle ilgili olarak eşlense de nakledilen hücrelerin bir kısmı olan bağışıklık hücreleri (greft) alıcının hücrelerini (host) uyumsuz ya da yabancı olarak tanımaya yatkındır ve bu bir iltihap indükleyebilir (graft versus host hastalığı-GVHH). GVHH tipik olarak cildi, mide barsak sistemini ve karaciğeri tutar. Klinik özelliklerine ve nakil sonrası ortaya çıkış zamanına göre akut veya kronik olabilir.

Hayatı tehdit edebilen bu durumu önlemek için, alıcıda bulunan reaktif bağışıklık hücreleri, kendilerine yönelik antikorlar verilerek tüketilebilir. Anti-timosit globulin (ATG) denen bu antikorlar insan timositleri ya da T-hücrelerine karşı bağışıklanan hayvanlardan sağlanır.

GVHH’nın ortaya çıkışı ve şiddetini azaltmak için on yıllardır çeşitli tipte ATG’ler kullanıldı ancak enfeksiyon oranında artış, ya da hastalık nüksü gibi yan etkiler bir risk teşkil ediyor. Allerjik reaksiyonlar ve serum hastalığı gibi nefes darlığı, ateş, kan pıhtılaşması bozuklukları ve karaciğer yetmezliği gibi şiddetli yan etkiler hastaya zarar verebilir. Şimdiye kadar ATG kullanımının avantaj ve dezavantajlarının sistematik analizi yapılmadı.

Bu sistematik derlemeye toplam 568 erişkin katılımcıyla yapılan 6 randomize kontrollü araştırmayı aldık. Özet olarak, tedaviye ATG eklemekle akut GVHH’nin şiddetli formlarının (II-IV derece) ortaya çıkışının azaldığını bulduk. Derece II-IV Akut GHVV için tedavi edilmesi gereken hasta sayısı (NNT) 8, derece III – IV akut GVHH için NNT 7 bulundu. Bunlar, bir şiddetli akut GVHH vakasını önlemek için 8 ya da 7 hastanın ATG ile tedavisi gerektiği anlamına geliyor. Ancak akut GVHH’de ATG kullanımıyla ne genel sürvi ve de toplam olay oranı iyileşmedi. Dahası ATG ile tedavi edilen ve edilmeyen hastalar arasında, altta yatan hastalığın nüksü ya da nüks dışı mortaliteyle ilgili bir fark bulamadık.

Kök hücre naklinden sonra ATG’nin yaşam kalitesine etkisi önemli bir konu olsa da henüz randomize kontrollü araştırmalarda değerlendirilmedi.

Kaynak

Theurich S, Fischmann H, Shimabukuro-Vornhagen A, Chemnitz JM, Holtick U, Scheid C, Skoetz N, von Bergwelt-Baildon M. Polyclonal anti-thymocyte globulins for the prophylaxis of graft-versus-host disease after allogeneic stem cell or bone marrow transplantation in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 9. Art. No.: CD009159. DOI: 10.1002/14651858.CD009159.pub2

Orijinal özet için: Graft Versus Host’ta ATG

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv