Ameliyata Giren Diyabetik Hastalarda Perioperatif Şeker Kontrolü

Cochrane derleme özeti

Diyabetik hastalarda ameliyattan sonra komplikasyon riski genel popülasyona göre yüksektir. Diyabet, ameliyattan sonra hastanede daha uzun süre kalma, sağlık hizmeti kaynakları kullanımının yüksekliği ve daha fazla ölüm gibi komplikasyonlara neden olan, bilinen bir risk faktörüdür. En önemli tıbbi komplikasyonlardan biri, yapılacak bir cerrahi prosedür zamanında enfeksiyon riskinin artmasıdır. Ancak diyabetik hastalarda cerrahi riski azaltmak için daha yoğun kan şekeri kontrolü hedeflemenin konvansiyonel hedefler seçmekten daha iyi olup olmadığı hala belirsiz.

Perioperatif kan şekeri düzeyi kontrolünü araştıran 12 randomize kontrollü araştırma belirledik. Perioperatif dönem, cerrahi prosedürü çevreleyen; servise kabul, anestezi, ameliyat ve toparlanma gibi, ameliyat öncesi, esnası ve sonrası fazlarını kapsar. Analizlerimize perioperatif yoğun glikoz kontrolüne randomize edilen 694 ve konvansiyonel kontrole randomize edilen 709 diyabetik katılımcıyı dahil ettik. Ortalama yaş 64’tü.

Perioperatif dönemde daha düşük glukoz düzeyleri sağlanmasına rağmen, yoğun kan şekeri kontrolü; enfeksiyöz komplikasyonlar, herhangi bir nedenle ölümler, kardiyovasküler komplikasyonlar, böbrek yetmezliği, YBÜ’de yatış ve hastanede kalış süreleri gibi postop komplikasyonların riskini anlamlı derecede düşürmedi. Verilerin post hoc değerlendirilmesinde yoğun kan şekeri kontrolü hipoglisemik atak riskini artırıyor ancak ek çalışmalarla konfirmasyonu gerekir.

Bir araştırmada yoğun kontrol grubundaki 12/37 hastada ve konvansiyonel gruptaki 13/44 hastada sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi değerlendirildi ve önemli bir fark göstermedi.

Çalışmaların hiçbirinde müdahalelerin mali etkinliği araştırılmadı. Derlememizin sonuçlarına bakıldığında, diyabetik hastalarda ameliyat döneminde kan şekeri kontrolü için en iyi yaklaşım belirsiz. Gelecekteki çalışmalarda, insülin tedavi rejimleri, hasta ve sağlık sistemini ilgilendiren sonuç ölçütleri ve bunların değerlendirilme zamanlarının kapsamlı ve tek tip olarak belirlenmesi gerekiyor.

Kaynak

Buchleitner AM, Martínez-Alonso M, Hernández M, Solà I, Mauricio D. Perioperative glycaemic control for diabetic patients undergoing surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 9. Art. No.: CD007315. DOI: 10.1002/14651858.CD007315.pub2

Orijinal özet için: Ameliyat Öncesi Kan Şekerini Düşürmek

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv