Derideki Siğillerde Topikal Tedaviler

Cochrane derleme özeti

Viral siğiller olağan deri hastalıkları olup nedeni insan papilloma virüsüdür, en sık el ve ayakları tutar. Zararları olmayıp genellikle tedavi yapılmadan kendi kendine kaybolsalar da görünüşleri çirkin ve ağrılı olabilirler. Ayak tabanındaki siğillere plantar siğiller denir.

Genital siğillerin dâhil edilmediği bu derlemeye sadece randomize kontrollü araştırmalar alındı.

Salisilik asit, ucuz ve kolayca bulunabilen ve siğillere sürülerek kullanılan bir tedavidir. Plaseboya kıyasla mütevazı ancak kesin bir faydalı etkisi var. Tüm bölgelerdeki siğillere etkili, ters etkileri az ancak işe yaraması için birkaç hafta boyunca günlük tedavi gerektiriyor

Genellikle sıvı azotla yapılan kriyoterapi de sık kullanılır, ancak kullanımı daha zor, daha ağrılı ve pahalı. Bir çalışma el siğillerinde kriyoterapinin salisilik asitten daha iyi olduğunu gösterdi ancak bu çalışma diğer sonuçlarımızla kombine edildiğinde bu sonucu konfirme edemedik. Daha agresif kriyoterapinin, daha yumuşak uygulamaya göre daha etkili göründüğünü bulduk ancak ağrı, su toplanması ve skarlaşma gibi ters etkilerin riski arttı. Bu konuda sadece kriyoterapi klinik araştırmalarını göz önüne aldık, tezgâh üstü siğil dondurucu çalışmalarını almadık. Bu yüzden bunların etkisi hakkında yorum yapamıyoruz.

Bu derlemenin son versiyonundan bu yana bantla tedavi tercih kazandı, güvenli, basit ve uygulaması kolay bir tedavi; ancak bununla ilişkili yapılan araştırma nispeten küçük. Bu güncelleme için yapılan taramada bantla ilgili iki araştırma daha bulduk ki bu tedavinin ilk düşünüldüğü kadar etkili olmadığını gösteriyor.

Bu derlemede değerlendirilen başka tedaviler arasında 5-florourasil, dinitroklorobenzen, lezyon için bleomisin, lezyon içi interferon, foto-dinamik tedavi ve lezyon içi antijen yer alıyor. Bu tedavilerin hiçbiri cildiye uzmanlarınca dahi olağan kullanılmıyor, bu nedenle etkinliklerine dair çok daha az kanıt var. Elimizdeki sınırlı kanıtlar bu tedavilerden bazılarının etkili olabileceğini ve bu nedenle salisilik asit ve kriyoterapi gibi daha basit ve güvenli tedavilere cevap alınamadığında kullanılabileceğini gösteriyor.

Genel olarak, çoğu düşük kalitede olduğundan, bu kadar çok ve çeşitli çalışma arasından neyin işe yaradığına dair faydalı bir fikir sağlamak zor

Kaynak

Kwok CS, Gibbs S, Bennett C, Holland R, Abbott R. Topical treatments for cutaneous warts. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 9. Art. No.: CD001781. DOI: 10.1002/14651858.CD001781.pub3

Orijinal özet için: Deride Siğil Tedavileri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv