Diyabet Tedavisinde Tarçın

Cochrane derleme özeti

Diyabetes mellitus (DM) bir kronik metabolizma hastalığıdır. DM hastalarında kalp krizi, felç ve periferik damar hastalığı gibi, kardiyovasküler hastalıkların gelişim riski daha yüksektir. Göz hastalığı, böbrek yetmezliği, sinir hasarı ve cinsel işlev bozuklukları gibi hastalıkların riski de genel popülasyona göre yüksektir. Kan şekeri düzeylerinin düzenlenmesinde iyileşme, bu komplikasyonların görülme riskinin azalmasında fayda sağlayabilir.

Tarçın kabuğunun, bazı hayvan çalışmalarında kan şeker düzeyini iyileştirdiği gösterilmekle beraber, insandaki etkileri çok net değil. Bu derleme, ağızdan verilen tarçın ekstrelerinin kan şekeri ve diğer sonuç ölçütleri üzerine etkisini belirlemek için yapıldı.

Toplam 577 DM hastasıyla yapılan 10 randomize kontrollü araştırmayı derledik. Hastalara tablet ya da kapsül şeklinde günlük ortalama 2 gram dozda 4 – 16 hafta süreyle tarçın verildi. Genel olarak çalışmaların yürütümü kötü olup kaliteleri eksikti.

Bu derlemede tarçının; kan glikoz düzeyini ve HbA1c’yi düşürmede plasebodan, başka bir aktif ilaçtan ve da tedavi yapılmamasından daha etkili olmadığı bulundu. Çalışmaların hiçbirinde sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi, morbidite, herhangi bir nedenle ölüm ve maliyete bakılmadı. Tarçın tedavisiyle ilgili ters etkiler genel olarak hafif ve seyrekti.

DM’de tarçın kullanımının uzun vadeli fayda ve risklerini araştıran daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. Araştırmalarda dikkat edilmesi gereken anahtar konular; çalışma tasarımının titizliği, kaliteli metot raporlama ve sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi ve diyabet komplikasyonları gibi önemli sonuç ölçütlerinin göz önüne alınmasıdır.

Kaynak

Leach MJ, Kumar S. Cinnamon for diabetes mellitus. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 9. Art. No.: CD007170. DOI: 10.1002/14651858.CD007170.pub2

Orijinal özet için: Şeker Hastalığı Tedavisinde Tarçın

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar