Hepatit B Hastalarında Karaciğer Kanseri Taramasında Alfa Fetoprotein Veya Ultrason

Cochrane derleme özeti

Karaciğer kanseri kronik hepatit B enfeksiyonlu hastaların önde gelen ölüm nedenleri arasında bulunur. Karaciğer kanserini erken yakalamak için bu hastaları karaciğer ultrasonu ya da kanda alfa-fetoprotein (AFP) testi yaparak veya ikisiyle birden taramak yaygın olarak yapılır. Ümit edilen, rezeksiyon ya da karaciğer nakliyle, erken aşama karaciğer kanserinin daha iyi sonuçlar sağlanarak tedavi edilebilmesidir. Bu derleme için sadece 3 araştırma bulunabildi. Biri Çin’de yürütüldü ve yılda iki defa ultrason ve AFP testiyle tarama, tarama yapılmamasına karşı kıyaslandı. Araştırmanın kayırma hatası riski yüksek olup yayınlanan birkaç bildirisinde farklı sonuçlar bulundu.

İkinci çalışma Kanada’da yapıldı ve ultrason ve AFP testiyle tarama, sadece AFP testiyle kıyaslandı. Bu araştırmaya çok az katılımcı alındı. Tarama yapılmayan hasta olmadığından taramanın mortaliteyi düşürmede etkili olup olmadığını söyleyemiyoruz.

Üçüncü araştırmaysa sadece özet olarak yayınlandı. Ultrason ve AFP testi kullanarak taramanın en iyi aralıklarını belirlemek üzere tasarlandı. Araştırılan 4 aylık ve 12 aylık iki tarama intervali arasında kümülatif 4 yıllık sürvi anlamlı fark göstermedi. Halen kronik hepatit B enfeksiyonlu hastalarda karaciğer kanseri taramasıyla ilgili kanıtlar yetersiz.

Kaynak

Aghoram R, Cai P, Dickinson JA. Alpha-foetoprotein and/or liver ultrasonography for screening of hepatocellular carcinoma in patients with chronic hepatitis B. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 9. Art. No.: CD002799. DOI: 10.1002/14651858.CD002799.pub2

Orijinal özet için: Hepatit B’de Kanser Taraması

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar