İlaca Dirençli Fokal Epilepside Levetirasetamla Ek Tedavi

Cochrane derleme özeti

Levetirasetam yeni bir anti-epileptik ilaç grubundandır. Bu derlemede, ilaca dirençli fokal nöbetleri olan hastalarda olağan bakıma ek tedavi olarak kullanılan levetirasetamın etkinliğine dair güncel kanıtları özetledik.

Levetirasetam analiz ettiğimiz her dozda, nöbet sıklığını plaseboya kıyasla azalttı. Ancak bu pozitif etkinin büyüklüğü araştırmalar arasında biraz değişken olduğundan genel olarak etkinin ne kadar büyük ya da küçük olduğunun tahmini hesabını çıkarmak zor. 2000 mg dozda levetirasetam plasebodan kabaca 4 kat daha etkili ve erişkin hastaların %30 kadarının nöbet sıklığında önemli azalma beklenebilir.

Çocuklara kilo başına 60 mg/kg levetirasetam verildi ve yine bu da plasebodan daha etkiliydi. Bu dozla çocukların yaklaşık ¼’ünde nöbetlerde önemli azalma olabilir.

Genel bulgumuz, levetirasetamın gerek çocuklar gerekse erişkinlerde fokal nöbet sıklığını azaltmada etkili olabileceği ve iyi tolere edildiğidir. Levetirasetam kullanan çocuklarda davranış değişikliği ihtimali vurgulandı, ancak bu bulgunun onaylanması gerekiyor.

Bu derleme 2001 yılında yayınlanan ilkinin güncellemesi olup 7 yeni araştırma eklendi. Sonuçlar büyük ölçüde değişmeden kaldı. Bu güncellemenin en büyük katkısı çocuklardan sağlanan veriler. Sonuçlar levetirasetamın generalize nöbetlerde kullanımı ya da tek ilaç olarak kullanımına ilişkin değil.

Kaynak

Mbizvo GK, Dixon P, Hutton JL, Marson AG. Levetiracetam add-on for drug-resistant focal epilepsy: an updated Cochrane Review. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 9. Art. No.: CD001901. DOI: 10.1002/14651858.CD001901.pub2

Orijinal özet için: Epilepside Levetirasetam

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv