Subaraknoid Kanamada Endotelin Reseptör Antagonistleri

Cochrane derleme özeti

Subaraknoid kanama olağandışı bir felç nedeni olup sıklıkla genç yaşlarda görülür ve nispeten erken ölümlere neden olur. Subaraknoid kanamalı hastalarda uzun zamandır bilinen gecikmiş iskemik nörolojik defisitte (GİND) hastanın durumu bozulur ve potansiyel olarak tedavi edilebilen ve önde gelen bir ölüm ve malûliyet nedenidir.

Endotelin, kan damarlarında daralmaya neden olan uzun etkili bir ilaçtır ve GİND nedeni olduğu öne sürüldü. Bu etkiyi tersine çeviren ilaçlar endotelin reseptör antagonistleri (ERA) subaraknoid kanamada umut verici bir tedavi olarak öne çıktı.

Toplam 2024 katılımcıyla yapılan 4 araştırmanın derlemesinde ERA’ların, GİND riskini azalttığı ancak klinik sonuçları iyileştirmediği ve kan basıncında düşme ve göğüs enfeksiyonu gibi potansiyel ciddi yan etkileri olduğunu gösterdi.

ERA’ların SAK’da faydalı olduğu sonucuna varmak için yeterli kanıt bulunmuyor.

Kaynak

Guo J, Shi Z, Yang K, Tian JH, Jiang L. Endothelin receptor antagonists for subarachnoid hemorrhage. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 9. Art. No.: CD008354. DOI: 10.1002/14651858.CD008354.pub2

Orijinal özet için: Subaraknoid Kanamada Endotelin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv