Yavaş Lenfoma Hastalarında Bendamustin

Cochrane derleme özeti

Lendoma, lenf bezlerindeki bağışıklık hücrelerinden çıkar. Yavaş lenfomalar sürekli ancak yavaş gelişir, tedaviye ilk cevap oranı yüksektir ancak nüks eden ve ilerleyici bir seyri bulunur. Bu grup içinde foliküler lenfoma, küçük lenfositik lenfoma ve kronik lenfositik lösemi, manto hücreli lenfoma, lenfoplazmositik lenfoma ve marginal sınırlı lenfoma bulunur. Güncel tedavilerle ileri aşamadaki yavaş gelişen lenfomalı hastalarda relaps beklenir. Bendamustin yavaş gelişen lenfomalı hastalara verilebilen bir kemoterapi ilacıdır.

Yavaş B hücreli lenfoid tümörü olan hastalarda bendamustinin etkisini gözden geçirdik. Literatür taramasından sonra toplam 1343 katılımcıyla yapılan 5 araştırma bulundu. Bulgular aşağıda özetlendi:

Yavaş B lenfomalı hastalarda:

- Bendamustinin sürviyi iyileştirip iyileştirmediği belirsiz,

- Bendamustin lenfomanın ilerlemesini önleyebilir ya da geciktirebilir,

- Bendamustin tedaviye cevabı iyileştirebilir,

- Bendamustin muhtemelen bazı kemoterapötik ilaçlara kıyasla daha ciddi yan etkilere neden olur (adriyamisin, siklofofsfamd, vinkristin ve prednizon veya fludarabin gibi) veya diğer bazılarıyla aynı ya da daha az yan etkiye neden olabilir (klorambusil gibi).

Yaşam kalitesi sadece 1 araştırmada değerlendirildi ve iki tedavi grubunda farklı sonuçlar raporlanmadı.

Derlemenin kısıtlamaları vardı: Çalışmalara alınan katılımcıların demografik özellikleri, lenfoma tipleri ve verilen tedavi tipleri farklıydı. Bu nedenle net sonuçlar çıkarmak güç.

Kaynak

Vidal L, Gafter-Gvili A, Gurion R, Raanani P, Dreyling M, Shpilberg O. Bendamustine for patients with indolent B cell lymphoid malignancies including chronic lymphocytic leukaemia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 9. Art. No.: CD009045. DOI: 10.1002/14651858.CD009045.pub2

Orijinal özet için: Yavaş Lenfoma Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv