Akut İskemik Felçte Pirasetam

Cochrane derleme özeti

İskemik felçler gelişmiş ülkelerde üçüncü sıradaki ölüm nedeni ve kurtulanlar arasında en önde gelen uzun vadeli malüliyet nedenidir. Pirasetam ilaç firmalarının bazı ülkelerde yıllardır “nootropik” ajan, yani insan beyninde metabolik aktivitesi olan bir ilaç olarak pazarlanıyor. Hayvan çalışmaları pirasetamin akut felçli hastalarda fayda sağlayabileceğini gösterdi. Akut felçli hastalarda pirasetamın etkinlik ve güvenliği henüz ispatlanmadı. Hastalara felç başlangıcından sonraki 48 saat içinde pirasetam verilmesiyle ilgili yapılmış bir miktar randomize kontrollü araştırma var.

Bu derleme için üç araştırmadan 1002 hastayla ilgili veri sağlandı ancak verilerin neredeyse tümü tek bir araştırmadan geldi. Derlenen veriler pirasetamın akut felçteki etkileri hakkında kesin bir kanıt sağlamadı. Bunlardan başka bir büyük araştırma daha yapıldı ve bazı ön analizler yapıldıktan sonra durduruldu ancak sonuçları bilimsel camianın erişimine açılmadı.

Kaynak

Ricci S, Celani MG, Cantisani TA, Righetti E. Piracetam for acute ischaemic stroke. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 9. Art. No.: CD000419. DOI: 10.1002/14651858.CD000419.pub3

Orijinal özet için: Akut Felçte Pirasetam

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv