Boyun Arterlerinde Daralma İçin Balon Anjiyoplasti Ve Stent

Cochrane derleme özeti

Karotis stenozu beyne kan taşıyan ana arterin daralmasıdır ve felce neden olabilir. Standart tedavi daralmanın ameliyatla giderilmesidir (endartrektomi). Alternatif bir tedavi olarak ucunda balon olan bir kateterle damar içine girilerek balon anjiyoplasti yapılır. Balon şişirilerek arter genişletilir ve daralma azaltılır. Daha yakınlarda anjiyoplasti sonrasında damarın yeniden daralmasını önlemek için daralma yerine bir stent konmaya başlandı. Balon anjiyoplasti ve stent prosedürleri, endovasküler tedavi olarak bilinir.

Derlemeye toplam 7572 katılımcıyla yapılan 16 araştırma dahil edildi ve sonuçlar endovasküler tedavinin, prosedür esnasında ve sonrasında konvansiyonel ameliyata kıyasla daha fazla felç ve ölüme neden olduğunu gösterdi. Bu risk genellikle yaşlıca, 70 yaş üstü hastalarda görüldü. Kalp krizleri, boyun damarlarında yaralanmalar ve tedavi bölgesinden kanama endovasküler tedaviyle daha seyrek görüldü. İlk tedaviden sonra felç veya ölüm riski konvansiyonel ameliyata benzerdi ancak endovasküler tedavi sonrasında, tedavi edilen arterin yeniden daralma ihtimali daha fazlaydı. Felçten uzun vadeli kurtuluş için en iyi şansı hangi tedavinin sağladığını görebilmek için uzun süreli izlemler gerekiyor.

Kaynak

Bonati LH, Lyrer P, Ederle J, Featherstone R, Brown MM. Percutaneous transluminal balloon angioplasty and stenting for carotid artery stenosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 9. Art. No.: CD000515. DOI: 10.1002/14651858.CD000515.pub4

Orijinal özet için: Karotis Balon Anjiyoplasti

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv