Erişkin Ağır Hastalarda SIRS ve Sepsis Tedavisi İçin İntravenöz N-asetilsistein

Cochrane derleme özeti

Sistemik iltihabi cevap sendromu (SIRS) büyük ameliyat ya da travma gibi bir uyarana karşı karmaşık bir cevaptır. Enfeksiyon varlığında sepsis sendromu ya da basitçe sepsis olarak adlandırılır. Genel iltihabi reaksiyon, lökosit ve endotel hücrelerinin aktivasyonuyla iltihabi aracılar ve toksik oksijen serbest radikallerinin salınmasıdır. Yaygın mikro-trombozlar doku perfüzyonunda yerel anormalliklerle oksijenlenmede azalmaya (hipoksi) yol açar. Gerek SIRS gerekse sepsisin tedavisi güç olabilir ve yoğun bakım ünitelerindeki hastalarda çoklu organ yetmezliği ve ölümlerin ana nedenleridir. SIRS ve sepsis her ikisi de vücutta normalde bulunan antioksidanların düzeyinde düşmeye yol açar.

N-asetilsistein kuvvetli anti-enflamatuar etkileri olan bir antioksidan olup endotoksemi ve asetaminofen doz aşımı tedavisinde kullanılır. Toplam 2768 katılımcı ile yapılan 41 randomize kontrollü araştırmanın bu derlemesinde N-asetilsisteinin SIRS ve sepsisli erişkinlerde ölüm riskini azaltabileceği teorisini destekleyecek kanıt olmadığı bulundu. İV N-asetilsistein YBÜ’de yatış süresini, mekanik ventilasyon süresini, kardiyovasküler sistem desteği süresini ve yeni organ yetmezliği insidensini etkilemedi.

Halen SIRS veya sepsiste N-asetilsistein kullanımını destekleyen kanıtlar yetersiz. Ayrıca klinik SIRS ve sepsis belirtileri geliştikten sonra 24 saatten fazla verildiğinde N-asetilsisteinin kardiyo-vasküler depresyona yol açarak zararlı dahi olabileceğini bulduk.

Araştırmaların 20’sinde N-asetilsistein kardiyak, vasküler ve majör abdominal girişimler ve karaciğer nakli dâhil ameliyat zamanı etrafında kullanıldı. 8 çalışmada N-asetilsistein ARDS, çoklu organ yetmezliği, karaciğer yetmezliği, sıtma ve yanıklar gibi tıbbi durumlarla birlikte olan şiddetli sepsis ve septik şok hastalarında değerlendirildi. N-asetilsistein dozları, tedavinin zamanlaması ve devam süresi; tek İV dozdan 7 güne kadar yapılan infüzyonlara kadar değişkendi. 20 makalede kayırma hatası riski düşük bulundu.

Kaynak

Szakmany T, Hauser B, Radermacher P. N-acetylcysteine for sepsis and systemic inflammatory response in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 9. Art. No.: CD006616. DOI: 10.1002/14651858.CD006616.pub2

Orijinal özet için: SIRS’ta İV N-asetilsistein

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv