Spastik Serebral Palsi’li Çocuklarda Üst Ekstremitelerin Tedavisine Yardımcı Olarak Botulinum Toksin

Rehabilitasyon tedavisine ek olarak botulinum toksini etkili. 10 araştırmanın derlemesi

Cochrane derleme özeti

Serebral palsili (CP) çocuklarda üst ekstremitelerin tedavisinde yardımcı olarak Botulinum toksin A’nın (BoNT-A) etki ve emniyetini destekleyen yüksek düzeyde kanıt bulunuyor. BoNT-A kaslara enjekte edildiğinde kas spazmını azaltır. Rehabilitasyon tedavisi ile birlikte kullanıldığında, kollar ve ellere uygulanan BoNT-A enjeksiyonları ekstremitede hareket ve işlevi iyileştirmeyi hedefler. Bu derleme, kombine tedavi ile bir dizi ölçütte iyileşme gösteriyor. Serebral palsili çocuklarda BoNT-A enjeksiyonlarının, rehabilitasyon ile kombine uygulandığında üst ekstremite spastisitelerinin tedavisi için, yan etkisi olmayan emin ve etkili bir tedavi olduğu belirlendi.

Arka plan

CP, “gelişen fetüs ya da çocuk beyninde meydana gelip ilerleyici olmayan bir rahatsızlığa bağlanan ve aktivite kısıtlamalarına neden olan, hareket ve postür gelişiminin bir grup kalıcı hastalığıdır” (Rosenbaum 2007, s.9). En sık rastlanan şekli spastik motor tip’tir. Tedavi yaklaşımları, splint/alçı, pasif germe, postür/hareket fasilitasyonu, spastisiteyi azaltan ilaçlar ve cerrahidir. Şimdi, spastisiteyi geriletmek, hareket açıklığını ve işlevi iyileştirmek için bu tekniklere yardımcı olarak BoNT-A kullanılıyor.

Amaç

CP’li çocukların üst ekstremitelerinde yalnız başına ya da rehabilitasyonla birlikte BoNT-A enjeksiyonlarının etkisini değerlendirmek amaçlandı.

Araştırma stratejisi

2008 yılına kadar CENTRAL, MEDLINE, EMBASE ve CINAHL tarandı.

Seçim kriterleri

CP’li çocukların üst ekstremitelerinde yalnız başına ya da rehabilitasyonla birlikte BoNT-A enjeksiyonlarının başka tedavilere, tedavi verilmeyen gruba ya da plaseboya karşı kıyaslayan tüm RK araştırmalar seçildi.

Bilgi toplama ve analiz

İki yazar birbirinden bağımsız olarak, standardize formlarla bilgileri çıkardı. Her araştırma iç geçerlilik açısından değerlendirildi ve kaliteleri PEDro skalası ile skorlandırıldı.

Ana sonuçlar

Kriterleri 10 çalışma karşıladı. PEDro kalite skorları 6/10 ile 10/10 arasında bulundu. Çalışmalarda BoNT-A konsantrasyonu 1 ml SF içinde 50 U ile 200 U arasında, dozlar kilo başına 0.5 U ile 16 U arasında ve total dozlar 220 – 410 U (Botox®) olarak kullanıldı.

Rehabilitasyonun BoNT-A ile kombinasyonu, malüliyeti geriletme, aktivite düzeyinde iyileşme ve hedef başarısı gibi sonuçlar üzerinde sadece rehabilitasyona kıyasla daha etkili bulundu ancak yaşam kalitesi ya da hastanın kendi kendine yeterlilik algılaması üzerinde fark görülmedi. Plasebo veya tedavisiz grupla karşılaştırmada sadece BoNT-A’nın etkin olmadığını gösteren orta derecede kanıtlar bulundu.

Yazarların kararı

Bu sistematik derleme sonucunda spastik CP’li çocuklarda üst ekstremite tedavisine yardımcı olarak BoNT-A kullanımını destekleyen yüksek düzeyde kanıt bulundu. BoNT-A’nın yalnız başına kullanılmaması, planlanmış rehabilitasyon tedavisi ile birlikte uygulanması gerekiyor.

BoNT-A tedavisine cevap verme ihtimali en yüksek çocukları belirlemek, longitüdinal sonuçları izlemek, enjeksiyon tekrarlarının zamanlamasını ve en etkili dozaj, dilüsyon ve volüm şemalarını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması çok gereklidir.

Kaynak

Hoare BJ, Wallen MA, Imms C, Villanueva E, Rawicki HB, Carey L. Botulinum toxin A as an adjunct to treatment in the management of the upper limb in children with spastic cerebral palsy (UPDATE). Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 1. Art. No.: CD003469. DOI: 10.1002/14651858.CD003469.pub4

Orijinal özet için: CP’de Botulinum

Son Paylaşımlar
Arşiv